Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

BÍ MẬT giao dịch với PULLBACK đầu tiên – dịch Nguyễn Quang Hòa

Bí-mật-giao-dịch-với-pullback-đầu-tiên-trading-viet-nguyen-tuan-fx

BÍ MẬT giao dịch với PULLBACK đầu tiên – dịch Nguyễn Quang Hòa

Đây là cuốn sách đặc biệt dành cho những trader ưu thích đi săn những cú pullback, hướng dẫn chi tiết hành động giá để hiểu pullback thị trường hoạt động như thế nào, từ đó tự tin vào vị thế giao dịch khi cơ hội đến

Đồng tình với tác giả, Thường với những trader mới ban đầu màn hình chằng chịt kẽ vẽ và chỉ báo, nhưng dần dà ngày càng đơn giản và độ hiệu quả lại tăng lên khi bạn có nhiều hơn kinh nghiệm trong thị trường, đơn giản các chỉ báo được tạo thành từ dữ liệu quá khứ nên chúng ta chỉ nên dùng nó để xác nhận thôi.

Đoạn tác giả viết đây, nếu nhận thấy có gì đó giống giống bản thân mình thì còn chờ gì nữa đọc thui bạn ^^

“Sau một thời gian, giống như nhiều nhà giao dịch nghiệp dư, tôi nhận ra rằng một hệ thống chỉ là một bộ quy tắc chi phối các điểm vào lệnh và thoát lệnh của bạn. Qua kinh nghiệm, tôi phát hiện ra rằng, ngoài bất kỳ hệ thống giao dịch nào, có một lý thuyết thị trường bí ẩn gọi là Hành động giá. (Vâng, bao gồm cả Pullback thị trường là một phần của lý thuyết thị trường).

Sự tò mò của tôi đã thúc đẩy tôi tìm hiểu thêm và trên đường đi, tôi bắt đầu loại bỏ các chỉ báo biểu đồ và bắt đầu chú ý vào các mô hình giá và giá. Tại một thời điểm trong sự nghiệp giao dịch của tôi, tôi chỉ giao dịch bằng cách sử dụng biểu đồ trần và mô hình giá.

Một ngày nọ, trong quá trình xem xét giao dịch của mình, tôi vô tình tìm thấy một chủ đề chung trong số tất cả các giao dịch mà tôi đã thực hiện, tôi nhận ra rằng tôi đã sử dụng pullback trong tất cả các hệ thống giao dịch của mình. Càng khám phá điều đó, tôi càng nhận ra chúng tồn tại ở tất cả các thị trường và bất kỳ điều kiện thị trường nào.”

————–

– Link download: Bí mật giao dịch với pullback đầu tiên download tại Tradingviet.com

– Ngoài ra để dễ cho các bạn tìm sách hay về thị trường tài chính, phương pháp giao dịch (chứng khoán, ngoại hối, forex, vàng phái sinh, trái phiếu …) Trading Việt đã tổng hợp lại 1 list: http://tradingviet.com/kien-thuc/sach-phan-tich-thi-truong-tai-chinh/

TRÂN TRỌNG!

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

SECRET transaction with the first PULLBACK – translated by Nguyen Quang Hoa

This is a special book for traders who love to hunt for pullbacks, a detailed guide to price action to understand how market pullbacks work, thereby confidently trading positions when opportunities arise.

Agree with the author, Usually for new traders the screen is filled with drawings and indicators at first, but gradually gets simpler and more effective as you have more experience in the market, simple Indicators are made up of historical data so we should only use it for confirmation.

The author writes here, if you find something similar to yourself, what are you waiting for, please read it ^^

“After a while, like many amateur traders, I realized that a system is just a set of rules that govern your entry and exit points. Through experience, I discovered that, in addition to any trading system, there is a mysterious market theory called Price Action. (Yes, including market pullback is part of market theory).

My curiosity drove me to learn more and along the way, I started getting rid of the chart indicators and started paying attention to price and price patterns. At one point in my trading career, I just traded using bare charts and price patterns.

One day, while reviewing my trades, I accidentally found a common thread among all the trades that I made, I realized that I used pullbacks in all systems. your trading system. The more I explore that, the more I realize they exist in all markets and any market conditions.”