Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Cấu trúc thị trường và vùng thanh khoản lớn – High Liquidity zone (Viet sub)

market-structures-and-high-liquidity-zone-viet-sub-trading-viet-nguyen-tuan-fx

Sách phân tích Cấu trúc thị trường và vùng thanh khoản lớn – High Liquidity zone (Viet sub)

Một cuốn sách best trong tủ sách Trading Việt đăng lên bởi lượng kiến thức cực kì tâm huyết mà tác giả đưa vào cuốn sách.

Đặc biệt là giải thích tại sao giá tăng tạo vùng giá giảm (Rally Base Drop= RBD) và chỉ tiết cả hướng ngược lại giá giảm tạo vùng giá tăng (Drop Base Rally – DBR). Một trong những điều đôi khi khiến các trader bỏ lỡ các cơ hội giao dịch.

Ngoài ra, giả cũng phân tích sâu về cấu trúc thị trường nữa (Market structure) … riêng chỉ phần cấu trúc này thôi nếu áp dụng vào phương pháp chiến lược giao dịch hiện tại của các bạn mình tin nó sẽ cải thiện chất lượng giao dịch đáng kể.

Trích đoạn trong cuốn sách:

“Tôi tự làm note này dựa trên hiểu biết của tôi. Không bán hoặc copy.” Tác giả SHHA

Chúng ta hãy tôn trọng không dùng kiến thức cuốn sách này để bán hay copy mà không ghi nguồn rõ ràng.

————–

– Link download: High-Liquidity-Zone (bản VIET SUB) download tại Tradingviet.com

– Ngoài ra để dễ cho các bạn tìm sách hay về thị trường tài chính, phương pháp giao dịch (chứng khoán, ngoại hối, forex, vàng phái sinh, trái phiếu …) Trading Việt đã tổng hợp lại 1 list: http://tradingviet.com/kien-thuc/sach-phan-tich-thi-truong-tai-chinh/

TRÂN TRỌNG!

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Analysis book Market structure and large liquidity zone – High Liquidity zone (Viet sub)

A best book in the Vietnamese Trading bookcase posted by the extremely enthusiastic amount of knowledge that the author put into the book.

In particular, it explains why rising prices create a falling price zone (Rally Base Drop = RBD) and also shows the opposite direction of falling prices creating an up price zone (Drop Base Rally – DBR). One of the things that sometimes causes traders to miss trading opportunities.

In addition, we also do a deep analysis of the market structure (Market structure) … only this structure, if applied to your current trading strategy method, I believe it will improve the quality of trading. significant translation.

Excerpts from the book:

“I made this note myself based on my knowledge. Do not sell or copy.” Author SHHA

Let’s respect not to use the knowledge of this book to sell or copy without clearly stating the source.