Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ FED là gì?

FEDERAL-RESERVE-FED-CỤC-DỰ-TRỮ-LIÊN-BANG-MỸ-nguyễn-tuân-fx-vic-forex

ĐỊNH NGHĨA Cục dự trữ liên bang Mỹ

– gọi tắt là FED, chính xác là Ngân hàng trung ương của nước Mỹ. FED đảm bảo duy trì cho nước Mỹ có một chính sách tiền tệ linh hoạt hơn, đảm bảo an toàn hơn, ổn định hơn.

– Bạn đọc có thể tham khảo thêm video Tuân FX làm nhé. Nhớ ấn THEO DÕI để cập nhập nhiều video update hàng tuần phân tích thị trường forex kèm những kiến thức ngoại hối thường xuyên nha. Thân!

– Thành lập ngày 23/12/1913 theo đạo luật mang tên “Federal Reserve Act”  do tổng thống Woodrow Wilson kí, FED là một mạng lưới gồm 12 Ngân hàng dự trữ liên bang và một số chi nhánh khác. đó là Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas, San Francisco, trong đó thì Ngân hàng dự trữ New York sẽ có vai trò nổi bật hơn tất cả một chút so với các ngân hàng còn lại.

– Lãnh đạo FED thực ra là Ban thống đốc (Board of Governors) gồm có 7 thành viên khác nhau do Tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện phê chuẩn. 7 thành viên của Ban thống đốc sẽ đóng vai trò như là đa số trong Uỷ ban thị trường mở Hoa Kì (FOMC),đây chính là cơ quan quyết định tất cả các chính sách tiền tệ của Mỹ. 5 thành viên còn lại của FOMC sẽ là chủ tịch của Ngân hàng dự trữ liên bang New York và 4 chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang khác.

FED có một số nhiệm vụ chính như:

  • Thực thi các chính sách tiền tệ quốc gia nhằm mục đích duy trì mức việc làm, giá cả và lãi suất tương đối thấp.
  • Giám sát và quản lý tất cả các thể chế ngân hàng đảm bảo đó là những nơi an toàn để gửi tiền và để bảo vệ quyền lợi tín dụng của dân chúng.
  • Cung cấp các dịch vụ tài chính cho các tổ chức tín dụng, Chính phủ Mỹ và Ngân hàng trung ương các nước khác.
  • FED còn tiến hành các nghiên cứu về kinh tế Mỹ, kinh tế các bang, cung cấp thông tin về nền kinh tế thông qua các ấn phẩm, hội thảo, website.

Vậy FED đã tác động đến nền kinh tế toàn cầu như thế nào?

Thứ nhất các quyết định về tăng giảm lãi suất của FED tác động trực tiếp đến sức mạnh của đồng USD. Nếu FED đưa quyết định tăng lãi suất đồng USD nhằm kiềm chế lạm phát, sẽ làm tăng sức mạnh đồng USD ở thị trường tiền tệ quốc tế thế giới, rồi làm tăng nhập khẩu, và giảm xuất khẩu, giảm đầu tư vào Mỹ.

Thứ hai, FED còn trực tiếp can thiệp vào việc xác lập giá trị đồng USD thông qua hoạt động mua bán USD và các ngoại tệ khác. Ta lấy Ví dụ, nếu Mỹ bán đồng Yen ra, đồng thời mua USD thì USD sẽ tăng, Yen giảm xuống, và đó là lí do tỉ giá USD/Yen tăng.

Người tham gia thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế sẽ không bao giờ bỏ qua những diễn biến tin tức của FED.

————————————-

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Viwaseen Tower, Số 48, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Website: https://nguyentuanfx.com/
– Telegram: @nguyentuanfx
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRNWatEzJeX1Kz21CK8T1Jg

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX: https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

DEFINITIONS The US Federal Reserve

– referred to as FED, to be exact the Central Bank of America. FED ensures to maintain the US monetary policy more flexible, safer and more stable.

– Established on 23/12/1913 under the law called “Federal Reserve Act” signed by President Woodrow Wilson, FED is a network of 12 Federal Reserve Banks and several other branches. They are Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas, San Francisco, in which the Reserve Bank of New York will play a more prominent role than all the other banks.

– The Fed’s leadership is actually a Board of Governors consisting of 7 different members appointed by the President and approved by the Senate. The seven members of the Board of Governors serve as a majority on the US Open Market Committee (FOMC), which is the body that decides all US monetary policy. The remaining 5 members of the FOMC will be chairman of the Federal Reserve Bank of New York and four other Federal Reserve Bank presidents.

The Fed has a number of key tasks such as:

Enforce national monetary policies that aim to keep employment, prices and interest rates relatively low.
Supervise and regulate all banking institutions to ensure they are safe places to deposit money and to protect the credit interests of people.
Providing financial services to credit institutions, US Government and Central Banks of other countries.
The Fed also conducts researches on the US economy, state economies, and provides information about the economy through publications, seminars and websites.

So how has the Fed affected the global economy?

Firstly, the decisions on increasing or decreasing the interest rate of FED directly affect the strength of the USD. If the Fed decides to raise the USD interest rate to curb inflation, it will increase the strength of the dollar in the international monetary market, then increase imports, and reduce exports and investment in the US.

Second, the Fed also directly intervenes in the value setting of the USD through the purchase and sale of USD and other foreign currencies. For example, if the US sells the Yen and at the same time buys USD, the USD will increase, the Yen falls, and that is the reason the USD / Yen exchange rate increases.

Participants in international financial and monetary markets will never ignore the news developments of the Fed.