Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ebook FIBONACCI Retracement (Fibo thoát lui)

Fibonacci-Retracement-fibo-thoat-lui-la-gi-trading-viet-nguyen-tuan-fx

Ebook FIBONACCI Retracement (Fibo thoát lui) – MẢNH GHÉP HOÀN HẢO

Fibonacci là một tỷ lệ vàng cho các trader bởi Khi áp dụng đủ nhiều bạn sẽ thấy tỉ lệ thuận theo fibo có thể chiếm đến 80% trong các giao dịch của mình. Một tỷ lệ tuyệt vời nếu kết hợp fibo trong hệ thống giao dịch bạn sẽ tăng đáng kể lợi nhuận và giảm khá nhiều rủi ro.

Fibonacci Retracement còn được biết đến với 2 tên gọi khác là Fibonacci thoái lui và Fibonacci hồi quy. Fibonacci Retracement là một phương pháp phân tích kỹ thuật với mục đích chính dùng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, được dựa trên ý tưởng cho rằng thị trường sẽ hồi lại ở các tỷ lệ có thể dự báo được, sau đó chúng sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng ban đầu.

Giá của 1 sản phẩm hay tiền tệ, sẽ không bao giờ tăng mãi hoặc giảm mãi. Chính vì thế, sau khi tăng/giảm đến 1 giai đoạn nào đó, giá sẽ điều chỉnh. Điều này cũng đúng theo nguyên tắc sóng Eliot nếu bạn nào nghiên cứu về sóng sẽ thấy điều này. Vậy nên trong sóng có sóng, sóng có thể tiếp diễn hoặc thoái lui, nhưng chắc chắc không bao giờ chỉ một hướng (chỉ tăng hoặc chỉ giảm)

Đây là cuốn sách đầy đủ về fibonacci mà các bạn có thể nghiên cứu trong số rất nhiều cuốn đang viết về fibo.

————–

– Link download: FIBONACCI – MẢNH GHÉP HOÀN HẢO download tại Tradingviet.com

– Ngoài ra để dễ cho các bạn tìm sách hay về thị trường tài chính, phương pháp giao dịch (chứng khoán, ngoại hối, forex, vàng phái sinh, trái phiếu …) Trading Việt đã tổng hợp lại 1 list: http://tradingviet.com/kien-thuc/sach-phan-tich-thi-truong-tai-chinh/

TRÂN TRỌNG!

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Ebook FIBONACCI Retracement (Fibo Escape) – PERFECT PIECE

Fibonacci is a golden ratio for traders because when applied enough you will find that the fibo ratio can account for up to 80% of your trades. A great rate if incorporating fibo in the trading system you will significantly increase profits and reduce risks quite a bit.

Fibonacci Retracement is also known by two other names: Fibonacci retracement and Fibonacci retracement. Fibonacci Retracement is a method of technical analysis whose primary purpose is to identify support and resistance levels, based on the idea that the market will retrace at predictable rates, after which they will continue to move in the original trend.

The price of a product, or currency, will never go up or down forever. Therefore, after increasing/decreasing to a certain period, the price will adjust. This is also true according to the Eliot wave principle, if you study waves you will see this. So in a wave with waves, the wave can either continue or retrace, but certainly never point in one direction (only increase or only decrease).

This is the complete book on fibonacci that you can study among the many books that are being written on fibo.