Khái niệm - Thuật ngữ
nguyen-tuan-fx-vic-forex-trai-phieu-bonds-cash-article-2

Thị trường, giá, lợi suất trái phiếu (P2)

Phần 2: Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về những thuật ngữ cơ bản về trái phiếu, như Tuân FX đã chia sẻ, vì không muốn các bài viết hay phân tích của mình quá dài nên riêng bài về trái phiếu mình sẽ chia làm 2 bài

nguyen-tuan-fx-vic-forex-trai-phieu-bonds-cash-article

Tìm hiểu Trái phiếu (P1) Các khái niệm cơ bản

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trái phiếu là gì? đầu tư trái phiếu là gì? Rủi ro mà chúng ta sẽ gặp phải như thế nào? mức độ ra làm sao. Tuân FX sẽ chia làm 2 bài để bạn đọc không bị quá dài nhé. Ngoài đầu tư

nguyen-tuan-fx-vic-forex-european-central-bank_body_ecb

Ngân hàng trung ương Châu Âu ECB là gì?

Đặt trụ sở ở Frankfurt, Đức. ECB thành lập tại năm 1998 theo Hiệp ước Amsterdam. Khác với những NHTW khác, Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB có nhiệm vụ kiểm soát chính sách tiền tệ cho toàn bộ khu vực đồng Euro. thuộc khu vực Euro gồm Áo,

FEDERAL-RESERVE-FED-CỤC-DỰ-TRỮ-LIÊN-BANG-MỸ-nguyễn-tuân-fx-vic-forex

CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ FED là gì?

ĐỊNH NGHĨA Cục dự trữ liên bang Mỹ – gọi tắt là FED, chính xác là Ngân hàng trung ương của nước Mỹ. FED đảm bảo duy trì cho nước Mỹ có một chính sách tiền tệ linh hoạt hơn, đảm bảo an toàn hơn, ổn định hơn. – Bạn

Khái niệm - thuật ngữ