Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CẢNH BÁO lừa đảo Forex MỚI, nhiều người đã dính

canh_bao_forex_lua_dao_kieu_moi_2021_nguyen_tuan_FX

Hình thức lừa đảo Forex MỚI, nhiều người đã dính

Đôi lời tâm sự, nếu bạn đang tìm kênh kiếm tiền mới mùa covid:

Mùa dịch covid và thế là nhiều người mất việc, phải ở nhà, không có nguồn thu nhập và trên mạng lúc này khá nhiều lời mời gọi đầu tư với số vốn nhỏ thui 500-1000 usd và viễn cảnh mỗi ngày kiếm vài trăm đến vài triệu. Haizz

Phải nhắc lại là với 6 năm kinh nghiệm thì thị trường này kiếm được tiền thật nhưng khoai haha. Các bạn cần trang bị kiến thức về ngoại hối tốt trước đã, cũng có nhiều bạn học tầm 6 tháng 1 năm , và bắt đầu có lợi nhuận và nghĩ có chén thánh.

Đa phần các bạn đó học về #PTKT. Thực tế là #phân_tích_kỹ_thuật, ok có thể học được nhưng như vậy là chưa đủ, các bạn cần phải học thêm về #phân_tích_cơ_bản. Phân tích các tin về kinh tế, địa chính trị, … thì mới có thể ok được. Tức phải học thêm #PTCB nữa mới biến fx thành 1 nghề kiếm sống 10-20 năm, ổn định được.

Rồi, nói vậy thì mình sắp tới ngoài 15 video CƠ BẢN FOREX cho người mới, sẽ làm thêm các video chuyên sâu về PTKT và PTCB nha. Các bạn nhớ ấn THEO DÕI kênh youtube mình. https://www.youtube.com/c/NguyenTuanFX

Bây giờ cùng xem hình thức lừa đảo forex mới như thế nào?

– Quay trở lai vde chính, với những lời mời gọi có cánh. Các đội nhóm kêu gọi dụ dỗ sẽ có chuyên gia (tự xưng, tìm ko biết là ai luôn) 1vs1. Chuyên gọi điện thoại báo cho bạn vào lệnh hoặc chốt lệnh => họ gọi chứ không nhắn tin nha vì sợ có bằng chứng chống lại họ.

– Vào lệnh khối lượng rất lớn so với tài khoản. VD tk 1000 usd toàn hét vào 1-5 lot giao dịch GOLD (XAU/USD) xong cái giá hơi Xanh lệnh cái chốt lời ngay. thường những ngày đầu bạn sẽ ăn rất nhiều lệnh thế này => mục đích để bạn tin và sau đó có chương trình KM nạp tặng 50-100% tiền, tức nạp 5000 usd tặng 5000 usd =)) nhưng bạn sẽ không bao giờ rút được đâu, tại sao thì xem bên dưới.

– Tiếp đó chiên gia sẽ bắt đầu vào những lệnh cực lớn, và nếu giá đi ngược lại với lệnh, họ sẽ alo để bạn vào lệnh hedging, tức vào lệnh ngược với lệnh đang lỗ, với khối lượng y hệt mục đích là do giờ giá đi ngược vào lệnh như này sẽ chốt lời được. Còn các lệnh đang âm kệ bà nó luôn. => cứ như vậy các bạn sẽ xem phần tổng kết vẫn có lợi nhuận nhưng lợi nhuận lên bao nhiều thì âm trạng thái các lệnh đang chạy nhiều lên bấy nhiêu.

– Chiên gia lại alo và bảo với bạn để bảo toàn số lợi nhuận hiện tại hãy nạp thêm tiền để gồng tài khoản. Với cách làm này chiên gia sẽ chén dc rất nhiều hoa hồng com lot (tạm hiểu lệnh càng to hoa hồng càng lớn)

– Rồi đến một ngày đẹp trời (thường là ngày cách làm này bị khách hàng phát hiện ra, hoặc khách không còn khả năng nạp thêm) chiên gia sẽ vào 1 lệnh cho bạn cháy luôn. Lúc này 1 số sàn bẩn (sàn dỏm , sàn có thể làm giá, sàn có link makeup láo … mình ko tiện nói tên sàn) sẽ cắt 30-50% tk cháy cho chiên gia lun.

– Bạn đừng hi vọng bắt đền được các chiên gia vì không có bằng chứng, và thực tế người vào lệnh luôn là các bạn, bọn lởm này k bao giờ dám cho copy lệnh toàn alo dục khách vào thôi.

– Nói phải có VD thực tế: một người chị mình quen đã bị lừa từ 2000usd nạp thêm gồng tới 60.000usd thì bị luộc, bị thịt, nhìn tài khoản âm trạng thái tới 4 tỷ vnd mà chán. 143000 usd hxhx. Mình có quay lại video đây mng có thể xem.

Chúc cả nhà sáng suốt, Hãy học và chia vốn đầu tư, đừng thấy kếu có lợi nhuận và không hiểu gì về cách bọn lừa đảo này hoạt động mà ngốn tất cả số tiền tích góp công sức của mình !

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Viwaseen Tower, Số 48, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Website: https://nguyentuanfx.com/
– Telegram: @nguyentuanfx
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX: https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

NEW Forex scam, many people got stuck

A word to confide, if you are looking for a new channel to make money in covid season:

Covid translation season and so many people lost their jobs, had to stay at home, had no income, and on the Internet there were quite a lot of calls to invest with a small capital of 500-1000 USD and the prospect of earning a few hundred to a day. several million. Haizz

It must be repeated that with 6 years of experience, this market makes real money but haha. You need to have good foreign exchange knowledge first, many of you learn about 6 months a year, and start to make profits and think there is a holy grail.

Most of them learn about #PTKT. The fact is #technical analysis, ok can learn but that is not enough, you need to learn more about #technical analysis. Analysis of news about economics, geopolitics, … can be ok. That means you have to learn more #PTCB to turn fx into a job for 10-20 years, which is stable.

Then, say that, I will be coming in addition to 15 FOREX BASIC videos for newbies, will do more in-depth videos on PTKT and PTCB. Remember to press FOLLOW your youtube channel. https://www.youtube.com/c/NguyenTuanFX

Now let’s see the new form of forex scam like?

– Back to main vde, with winged invitations. Teams in the seduction group will have an expert (self-proclaimed, do not know who) 1vs1. Professionals call to notify you to enter the order or close the order => they call, not text because they fear there is evidence against them.

– Open orders with very large volume compared to the account. For example, 1000 USD always screams into 1-5 lots of GOLD trading (XAU / USD), the price is a bit Green, order to take profit right away. Usually in the first days, you will eat a lot of orders like this => purpose for you to believe and then there is a KM program to top up 50-100% of the money, ie top up 5000 USD, give 5000 USD =)) but you will never Where can I draw, why, see below.

– Then the traders will start on very large orders, and if the price goes against the order, they will alo let you enter the hedging order, which is the opposite of the losing order, with the same volume for the purpose. Now the price going against this order will take profit. And the orders are listening to her. => so you will see the summary still profitable, but the more profit you get, the negative the status of the orders are running.

– Fry back alo and tell you to preserve the current profit, recharge to close your account. With this way, fried family will eat a lot of commissions com lot (roughly understand the order the bigger the commission)

– Then one fine day (usually the day this method is discovered by the customer, or the customer can no longer charge more) the fried family will enter a command for you to burn. At this time, some dirty floors (witty floors, floors can make prices, floors have false makeup links … I can’t say the name of the floor) will cut 30-50% of the fire for fried gia lun.

– You do not hope to arrest the priests because there is no evidence, and the fact that the person who entered the order is always you, these jaggies never dare to copy the orders of all sexual guests.

– Say there must be a practical example: a sister I knew was tricked from 2000usd to load more gong to 60,000usd, then it was boiled, eaten, looked at the negative account to 4 billion VND and got bored. 143000 usd hxhx. I have recorded a video here I can watch.