Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sách ebook phương pháp Naked Forex – bản Tiếng Việt

phuong-phap-price-action-tinh-gon-naked-forex-trading-viet-nguyen-tuan-fx

Sách ebook phương pháp Naked Forex – bản Tiếng Việt

Chiến lược giao dịch break-out được sử dụng, và qua cuốn sách ta thấy nó gần như phù hợp với mọi trạng thái của thị trường. Đọc phương pháp này có phần giống Dravas Box ^^ (cuốn này cũng có trong list sách hay của Trading Việt rồi mọi người có thể xem link phía dưới nhé)

Ngoài ra sách cũng giải thích khá nhiều khái niệm khác trong thị trường ngoại hối, và điều mà chúng tôi thấy giá trị của cuốn sách đấy chính là sự kiên nhẫn, trader cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến, nếu nóng vội, sự trả giá sẽ là rất lớn.

Một trích đoạn trong cuốn sách nói về điều này:

“Chiến lược giao dịch breakout bao gồm 2 phase. Thứ nhất là chờ đợi thị trường tích lũy (consolidate), sự tích lũy thể hiển bằng những con sóng dập diều và không có xu hướng rõ ràng, trader cần kiên nhẫn quan sát và chờ đợi con mồi.

Giao dịch breakout chỉ đơn giản là bạn kiên nhẫn chờ đợi giá tích lũy, và bất ngờ giá phá khỏi vùng tích lũy một cách mạnh mẽ và theo một hướng. Đó là một điểm vào lệnh tốt với lợi nhuận lớn, đó có thể điểm khởi đầu 1 xu hướng mạnh.”

————–

– Link download: Naked Forex – bản Tieng Viet (download tại Tradingviet.com)

– Ngoài ra để dễ cho các bạn tìm sách hay về thị trường tài chính, phương pháp giao dịch (chứng khoán, ngoại hối, forex, vàng phái sinh, trái phiếu …) Trading Việt đã tổng hợp lại 1 list: http://tradingviet.com/kien-thuc/sach-phan-tich-thi-truong-tai-chinh/

TRÂN TRỌNG!

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Naked Forex strategy ebook book – Vietnamese version

A break-out trading strategy is used, and through the book we find it is suitable for almost any state of the market. Reading this method is somewhat similar to Dravas Box ^^ (this book is also in the list of good books of Trading Viet, then everyone can see the link below)

In addition, the book also explains many other concepts in the forex market, and what we find the value of the book is patience, traders need to patiently wait for the opportunity to come, if in a hurry, the the price will be huge.

An excerpt from the book talks about this:

“The breakout trading strategy consists of 2 phases. The first is to wait for the market to consolidate (consolidate), the accumulation is shown by kite-smashing waves and there is no clear trend, traders need to patiently observe and wait for the prey.

Breakout trading is simply waiting patiently for the price to accumulate, and suddenly the price breaks out of the consolidation area forcefully and in one direction. It’s a good entry point with big profits, that could be the start of a strong trend.”