Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sách Master the Markets – Tom Williams (tiếng việt)

Master-of-market-tom-williams-trading-viet-nguyen-tuan-fx

Sách Master the Markets – Tom Williams – Cơ bản cho Chứng Khoán

Đây là 1 cuốn sách rất Cơ bản về thị trường chứng khoán và cung cấp cho người đọc nhiều yếu tố giúp phân tích thị trường chứng khoán cũng như xây dựng một kệ thống chiến lược giao dịch tốt trong thị trường này. Tất nhiên trong trading nó đều có xác suất, kiến thức cuốn sách cũng hoàn toàn có thể áp dụng cho ngoại hối hay vàng phái sinh

“Điều quan trọng là phải hiểu rằng các nhà tạo lập thị trường không kiểm soát thị trường. Họ đang phản ứng với các điều kiện thị trường và tận dụng các cơ hội được trao cho họ.

Ở những nơi có cơ hội do điều kiện thị trường cung cấp – bán hoảng loạn hoặc giao dịch mỏng – họ có thể thấy tiềm năng tăng lợi nhuận thông qua thao túng giá, nhưng họ chỉ có thể làm như vậy nếu thị trường cho phép.

Do đó, bạn không được cho rằng các nhà tạo lập thị trường kiểm soát thị trường. Không có nhà kinh doanh hoặc tổ chức cá nhân nào có thể kiểm soát bất kỳ thị trường nào nhưng được giao dịch mỏng nhất trong bất kỳ khoảng thời gian đáng kể nào.”

————–

– Link download: master_the_markets_tieng_viet (download tại Tradingviet.com)

– Ngoài ra để dễ cho các bạn tìm sách hay về thị trường tài chính, phương pháp giao dịch (chứng khoán, ngoại hối, forex, vàng phái sinh, trái phiếu …) Trading Việt đã tổng hợp lại 1 list: http://tradingviet.com/kien-thuc/sach-phan-tich-thi-truong-tai-chinh/

TRÂN TRỌNG!

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Master the Markets – Tom Williams – Basics for Stocks

This is a very basic book about the stock market and provides readers with many elements to help analyze the stock market as well as build a good trading strategy system in this market. Of course in trading it is all probability, the book’s knowledge can also be completely applied to forex or gold derivatives…

“It is important to understand that market makers do not control the market. They are reacting to market conditions and taking advantage of the opportunities presented to them.

Where there are opportunities provided by market conditions – panic selling or thin trades – they may see the potential to increase profits through price manipulation, but they can only do so if the market allows. .

Therefore, you must not assume that the market makers control the market. No individual trader or institution can control any market but is the thinnest traded for any significant period of time.”