Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sách Phân tích liên thị trường – Đinh Ngọc Hải M.Pearlie

phan-tich-lien-thi-truong-dinh-ngoc-hai-m-pearlie-nguyen-tuan-fx

Sách Phân tích liên thị trường – Ngọc Hải M.Pearlie

Để hiểu những kiến thức trong cuốn sách là không dễ dàng, đòi hỏi ta phải có cái nhìn và hiểu biết của các thị trường, do chúng liên quan, tương khắc tương trợ lẫn nhau. Mọi diễn biến ở một thị trường này đều có thể xuất phát nguyên nhân từ một thị trường khác.

Và Thị trường tài chính căn bản được cấu thành bởi bốn thị trường:

– Bond market (thị trường trái phiếu)

– Commondity market (thị trường hàng hóa)

– Currency market (Forex – thị trường giao dịch ngoại hối/tiền tệ).

– Stock market (thị trường vốn/cổ phiếu).

Khi tradercó thể nhìn toàn cảnh vận động trên cả bốn bộ phận cấu thành của thị trường tài chính, người trader này sẽ có những cái nhìn tốt hơn về xu hướng của dòng chảy tiền đang về đâu, từ đó mà có quyết định trading theo hợp lý.

Từ đó thấy được bức tranh vĩ mô tổng quát, để tự tin và nâng xác suất giao dịch của mình hơn trong các chi tiết của bức tranh ấy.

Review của trader chủ blog NguyenTuanFX.com:

Đây là một quyển sách viết khá dài (600 trang A4) và bao hàm nhiều vấn đề trong trading, nghiêng nhiều về phân tích cơ bản và phân tích liên thị trường (intermarket analysis).

Anh em nào muốn tìm hiểu thêm về phân tích tin tức các thị trường ảnh hưởng thế nào đến dòng tiền và bức tranh kinh tế dài hạn có thể đọc.

Trong tình trạng “khô hạn” sách và tài liệu trading chuyên sâu ở Việt Nam thì sách của Đinh Ngọc Hải M.Pearlie là thứ đáng quý cho anh em traders chúng ta.

————–

– Link download: Phan tich Co ban va Ky thuat Lien Thi Truong trong giao dich tai chinh Full

– Ngoài ra để dễ cho các bạn tìm sách hay về thị trường tài chính, phương pháp giao dịch (chứng khoán, ngoại hối, forex, vàng phái sinh, trái phiếu …) Trading Việt đã tổng hợp lại 1 list: http://tradingviet.com/kien-thuc/sach-phan-tich-thi-truong-tai-chinh/

TRÂN TRỌNG!

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Book of Intermarket Analysis – Ngoc Hai M.Pearlie

To understand the knowledge in the book is not easy, requires us to have a view and understanding of the markets, because they are related and mutually supportive. Any movement in one market can be caused by another market.

And Financial Markets are basically made up of four markets:

– Bond market (bond market)

– Commondity market (commodity market)

– Currency market (Forex – foreign exchange/currency trading market).

– Stock market (capital/stock market).

When a trader can see the whole movement on all four components of the financial market, this trader will have a better view of where the money flow is going, from which to make trading decisions accordingly. reasonable.

From there, you can see the general macro picture, to be more confident and increase your trading probability in the details of that picture.

Review of trader blog owner NguyenTuanFX.com:

This is quite a long book (600 A4 pages) and covers a lot of issues in trading, leaning heavily on fundamental analysis and intermarket analysis.

Anyone who wants to learn more about how market news analysis affects cash flow and the long-term economic picture can read.

In the “dry” state of books and intensive trading documents in Vietnam, Dinh Ngoc Hai M.Pearlie’s books are valuable things for us traders.