Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sách Phương pháp Wyckoff Vsa – Muhammad Uneeb

Sách Phương pháp Wyckoff Vsa – Muhammad Uneeb

Tiếp theo chuỗi sách về Wyckoff, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tác giả Muhammad Uneeb và cùng xem một cách nhìn nữa về Wyckoff.

Các trader có thể đặt câu hỏi Phân tích tin tức, phân tích cơ bản trả lời “Tại sao tham gia thị trường ?”, Phân tích kỹ thuật với Hành động giá Price Action trả lời câu hỏi “Khi nào tham gia thị trường ?”.

Cuối cùng 90% retail trader bị mất tiền do sự thao túng của dòng tiền thông minh (smart money), vậy smart money là gì?

VSA ( Volume Spread Analysis) trả lời cả 3 câu hỏi trên loại bỏ tính chủ quan trong giao dịch, giá có thể bị thao túng bởi những tổ chức giao dịch chuyên nghiệp. Khối lượng thì không! Do đó, phân tích khối lương, chênh lệch giá là một trong những cách tốt nhất để hiểu “Tâm Lý Thị Trường” ( Market Sentiments)

Trích dẫn trong sách:

“VSA nghiên cứu chênh lệch giá tương ứng với khối lượng, xác định lý do căn bản đằng sau hành vi thị trường. Nếu 1 nhà giao dịch dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm. Chuyển động thị trường sau đó phải có lý do căn bản.

VSA theo dõi hoạt động của những nhà giao dịch chuyên nghiệp hay chính là sự di chuyển của dòng tiền thông minh. Có thể là: Nhà băng lớn, quỹ phòng hộ, tổ chức tài chính lớn với túi tiền khổng lồ có thể di chuyển thị trường theo cách họ muốn. Dòng tiền thông minh săn lùng và quét những điểm dừng lỗ theo bầy đàn ( Các nhà đầu tư nhỏ lẻ).”

————–

– Link download: Phương pháp Wyckoff Vsa-Muhammad Uneeb (download tại Tradingviet.com)

– Ngoài ra để dễ cho các bạn tìm sách hay về thị trường tài chính, phương pháp giao dịch (chứng khoán, ngoại hối, forex, vàng phái sinh, trái phiếu …) Trading Việt đã tổng hợp lại 1 list: http://tradingviet.com/kien-thuc/sach-phan-tich-thi-truong-tai-chinh/

TRÂN TRỌNG!

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Book of Wyckoff Vsa Method – Muhammad Uneeb

Following the series of books on Wyckoff, today we will join author Muhammad Uneeb and take a look at another view of Wyckoff.

Traders can ask questions News analysis, fundamental analysis answers “Why enter the market?”, Technical analysis with Price Action Price Action answers the question “When to enter the market? “.

Finally, 90% of retail traders lose money due to the manipulation of smart money, so what is smart money?

VSA (Volume Spread Analysis) answers all three questions above, eliminating subjectivity in transactions, prices can be manipulated by professional trading organizations. Volume is not! Therefore, analyzing volume, arbitrage is one of the best ways to understand “Market Sentiments”.

Quote from the book:

“VSA studies arbitrage relative to volume, identifying the rationale behind market behavior. If a trader predicts an up or down trend. Market movement must then have a rationale.

VSA tracks the activity of professional traders or the movement of smart money. It could be: Big banks, hedge funds, big financial institutions with huge pockets of money that can move the market however they want. Smart Money Tracks and Sweeps Stop Loss in Herds (Retail Investors).”