Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thị trường, giá, lợi suất trái phiếu (P2)

nguyen-tuan-fx-vic-forex-trai-phieu-bonds-cash-article-2

Phần 2: Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về những thuật ngữ cơ bản về trái phiếu, như Tuân FX đã chia sẻ, vì không muốn các bài viết hay phân tích của mình quá dài nên riêng bài về trái phiếu mình sẽ chia làm 2 bài là 2 phần nối nhau. Các bạn chưa xem bài 1 có thể tìm trên trading việt có nhé!

* Trước khi tìm hiểu tiếp về Trái Phiếu, Nguyễn Tuân FX muốn bật mí với bạn 1 thị trường đầu tư còn lớn hơn rất nhiều trái phiếu. Nếu bạn đang có kiến thức đầu tư trái phiếu thì nhất định đừng bỏ qua video 5 phút này:

Trái phiếu được giao dịch tự do ở thị trường thứ cấp

ICMA vào 8/2020, tổng giá trị trên thị trường trái phiếu toàn cầu đã đạt 128.3 nghìn tỷ USD, nó lớn hơn rất nhiều so với vốn hóa của thị trường cổ phiếu. Khoảng 2/3 giá trị đến từ trái phiếu có độ tín nhiệm cao, phát hành bởi chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức đa quốc gia và các cơ quan được bảo lãnh bởi chính phủ (gọi chung là Sovergein, Supranational and Agency bond – SSA bond).

Thị trường trái phiếu với tổng giá trị 128.3 nghìn tỷ USD. Nguồn: ICMA
Thị trường trái phiếu với tổng giá trị 128.3 nghìn tỷ USD. Nguồn: ICMA

Bây giờ ta Hãy cùng tìm hiểu giá của trái phiếu khác gì so với mệnh giá thông thường?

THỊ GIÁ CỦA TRÁI PHIẾU

Trong khi mệnh giá của trái phiếu sẽ được niêm yết khi phát hành và ko thay đổi cho đến tận ngày đáo hạn, thì giá trị thị trường (hay còn gọi thị giá) lại hoàn toàn biến động dựa trên cung và cầu.

Discount bond

Nếu bạn mua trái phiếu có giá $100 với giá $90 thì sao? nghĩa là ngoài khoản coupon đều đặn mỗi kỳ, bạn sẽ được thêm $10 lợi nhuận bởi đến ngày đáo hạn, issuer sẽ vẫn phải đưa cho bạn $100 tiền “gốc” mà trong khi bạn chỉ phải bỏ ra $90 để mua nó! Tuy nhiên, khi một khoản nợ $100 chỉ được thị trường định giá thấp hơn là $90, điều đó một phần cho thấy chất lượng của trái phiếu này không tốt. Các trái phiếu có thị giá thấp hơn cả mệnh giá của nó sẽ được gọi là trái phiếu chiết khấu (discount bond).

Khi lãi suất của thị trường tăng sẽ khiến trái phiếu giảm giá.

Premium bond

Ngược lại, khi bạn sẵn sàng bỏ ra $110 cho một trái phiếu mệnh giá $100 thì sao? Khi đó lợi nhuận thực tế của bạn sẽ bị giảm một phần, tuy nhiên rủi ro của tổ chức phát hành được thị trường đánh giá thấp hơn. Những trái phiếu có thị giá cao hơn mệnh giá như ví dụ trên được gọi là trái phiếu giá gia tăng (premium bond).

Par bond

Các trái phiếu có thị giá bằng với mệnh giá được gọi là trái phiếu ngang giá (par bond).

Bảng giá trái phiếu của Bloomberg
Bảng giá trái phiếu của Bloomberg

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU

Lợi suất (bond yield)

Vì thị giá và mệnh giá trái phiếu nhiều lúc ta thấy khác nhau, nên các nhà đầu tư quan tâm đến con số mà thực sự phản ánh chính xác tỷ suất lợi nhuận khi đầu tư vào trái phiếu: lợi suất (bond yield).

Lợi suất đáo hạn (yield-to-maturity, YTM)

phản ánh chính xác tỷ suất sinh lời hàng năm ở trên đúng khoản tiền mà ta bỏ ra để mua trái phiếu, nếu bạn nắm giữ đến thời điểm đáo hạn. Lợi suất được tính bằng cách tính lãi gộp.

Lợi suất đáo hạn (yield-to-maturity, YTM)
Về Lợi suất đáo hạn (yield-to-maturity, YTM)
  • Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau: Giá tăng thì lợi suất giảm và ngược lại.
  • Đối với trái phiếu ngang giá, lợi suất bằng đúng với lãi suất coupon.
  • Đối với trái phiếu chiết khấu, lợi suất cao hơn lãi suất coupon.
  • Đối với trái phiếu giá trị gia tăng, lợi suất thấp hơn lãi suất coupon.

————————————-

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Viwaseen Tower, Số 48, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Website: https://nguyentuanfx.com/
– Telegram: @nguyentuanfx
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRNWatEzJeX1Kz21CK8T1Jg

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX: https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Bonds are freely traded on the secondary market

ICMA in 8/2020, the total value in the global bond market reached 128.3 trillion USD, it is much larger than the capitalization of the stock market. About two-thirds of the value comes from high-credit bonds, issued by governments, local governments, multinational organizations and government-guaranteed agencies (collectively, Sovergein, Supranational. and Agency bond – SSA bond).

Now let’s find out how is the price of a bond different from its normal par value?

MARKET PRICE OF THE BOND

While the face value of a bond will be listed upon issue and remain unchanged until the maturity date, the market value (also known as market price) is completely volatile based on supply and demand.

Discount bond

What if you bought a $ 100 bond for $ 90? This means that in addition to the regular coupon each period, you will get an additional $ 10 in profit because by the due date, the Issuer will still have to give you $ 100 in “principal” money while you only have to spend $ 90 to buy it! However, when a $ 100 debt is only priced below $ 90 by the market, it partly indicates that the quality of the bond is not good. Bonds with a lower market value than their par value are called discount bonds.

When the interest rate of the market increases, it will cause a bond to decline.

Premium bond

In contrast, when you’re willing to shell out $ 110 for a $ 100 bond? Your actual profits will then be partially reduced, but the issuer’s risk is underestimated by the market. Bonds with a market value higher than their par value as in the above example are called premium bonds.

Par bond

Bonds with a market value equal to their par value are called par bonds.

BOND RATE

Bond yield

Because the market price and the par value of bonds are sometimes different, investors are interested in the number that actually reflects the exact rate of return when investing in bonds: bond yield.

Yield-to-maturity, YTM

Exactly reflect the annual rate of return above exactly the amount of money we spend to buy bonds, if you hold it until maturity. Yield is calculated by calculating compound interest.

Yields and bond prices fluctuate in opposite directions: When prices rise, yields decrease, and vice versa.
For a bond of parity, the yield equals the coupon rate.
discounted bond, the yield is higher than coupon rate.
value-added bonds, the yield is lower than the coupon rate.