Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tương quan USD-Vàng ngắn gọn, dễ hiểu

vang-xau-usd-trong-forex-trading-viet-nguyen-khac-dat

Tương quan USD-Vàng ngắn gọn, dễ hiểu

Bạn nên biết rằng, Mỹ là một trong những quốc gia dự trữ vàng nhiều nhất thế giới và vàng có mối tương quan chặt chẽ với đồng USD.

Khi vàng tăng thì đồng USD sẽ giảm và ngược lại. Vậy nên, việc bạn nắm bắt được tình hình của kinh tế Mỹ và đồng USD sẽ giúp bạn có thể phán đoán được xu hướng của vàng trên thị trường chính xác hơn.

Lý thuyết này sẽ nhìn rõ trên biểu đồ DXY index và XAU-USD ở những khung thời gian lớn. Trong những khung thời gian nhỏ đôi khi xảy ra nhiễu loạn.Đó là lúc mà đôi khi bạn thấy giá Vàng và chỉ số sức mạnh đô la đi thuận nhau.

VÀNG VÀ ĐỒNG ĐÔ LA MỸ CÓ MỐI TƯƠNG QUAN CHẶT CHẼ

Để giao dịch được vàng, bạn cần quan tâm đến một số số liệu sau trên lịch kinh tế:

  • Chỉ số GDP.

  • Chỉ số CPI.

  • Bảng lương phi công nghiệp (Non-farm Payroll).

  • Chỉ số thất nghiệp và chuyển đổi việc làm.

  • Chỉ số PMI.

  • Doanh số bán lẻ.

Các quyết định về lãi suất và các gói cứu trợ của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có tác động mạnh mẽ đến tình hình biến động của USD và vàng.

Nếu họ thực hiện nâng lãi suất khả năng cao là đồng USD sẽ tăng giá làm cho giá vàng giảm và ngược lại.

———————————–

Tác giả Nguyễn Khắc Đạt – Đạt Forex:

– Xin chào các bạn mình là Nguyễn Khắc Đạt – mọi người vẫn hay gọi mình là Đạt Forex. Hi vọng với những kinh nghiệm kiến thức trading forex trong hơn 3 năm qua sẽ giúp ích cho mọi người!

– ĐT: 0866888361
– Mail: dat.overkill@gmail.com
– Website: https://vicforex.vn/doi-ngu/nguyen-khac-dat/
– Facebook: https://www.facebook.com/groups/vicforex

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả – Nguyễn Khắc Đạt FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-khac-dat/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

easy to understand USD-Gold correlation

You should know that the US is one of the countries with the largest gold reserves in the world and gold is closely correlated with the US dollar.

When gold rises, the dollar will fall and vice versa. Therefore, the fact that you grasp the situation of the US economy and the USD will help you to predict the trend of gold in the market more accurately.

This theory will be evident on the DXY index and XAU-USD charts on large time frames. In small time frames there is sometimes turbulence. That’s when you sometimes see Gold price and dollar strength index moving in tandem.

GOLD AND US DOLLAR CORRECTED ONLY

To trade gold, you need to pay attention to some of the following figures on the economic calendar:

GDP index.

CPI index.

Non-farm Payroll (Non-farm Payroll).

Unemployment index and job conversion.

PMI index.

Retail sales.

Decisions on interest rates and bailout packages of the US Federal Reserve (FED) have a strong impact on the volatility of USD and gold.

If they raise interest rates, it is likely that the USD will appreciate, making the gold price decrease and vice versa.