Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nhận định cậu Vàng ngày 25-01-2021

minh-dang-fx-gold-nhận-định-cậu-vàng-ngày-25-01-2021

Nhận định cậu Vàng ngày 25-01-2021

Sau khi đã tạo đáy tại vùng $1,800/oz và bật tăng mạnh 1.49% lên mốc $1,855/oz trong tuần trước, kim loại quý có thể sẽ tiếp tục nới rộng đà tăng.
Trong ngày hôm nay, vàng có thể sẽ điều chỉnh về mốc $1,848/oz và sau đó tiếp tục tăng.