Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tâm điểm thị trường FED tăng lãi suất

fed-la-gi-lai-suat-tang-2022-trading-viet

Tâm điểm thị trường FED tăng lãi suất

FED là gì? Với những trader lâu năm thì quá quen thuộc với tầm ảnh hưởng của các chính sách tiền tệ của FED. Với người mới thì FED là: Cục Dự trữ Liên bang (tiếng Anh: Federal Reserve System – Fed) hay Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ.

Nhắc lại những ý chính trong các phát biểu của chủ tịch FED và bộ trưởng tài chính Yellen:

Theo nhận định của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, giá cả tăng cao là một vấn đề và lạm phát hằng năm sẽ vẫn ở mức cao. Bà tin tưởng FED sẽ có những bước đi mang tính quyết định nhằm kéo lạm phát đi xuống.

Ông Powell thừa nhận với các nhà lập pháp vào ngày 2/3 rằng Fed “sẽ cần một khoảng thời gian” để kiểm soát lạm phát. Do tác động kinh tế của khủng hoảng Nga – Ukrane “cực kỳ bất ổn”, đầu tiên Fed sẽ phải đặc biệt cẩn trọng trong việc rút lại hỗ trợ kinh tế. Nhưng ông nói thêm rằng Fed sẵn sàng hành động quyết liệt hơn nếu lạm phát không sụt giảm như dự kiến.

Hiện tại, khi số liệu CPI vừa được công bố tuần qua đã thể hiện lạm phát Mỹ tăng lên cao nhất trong vòng 40 năm qua. Trong bối cảnh giá cả hàng hóa và Dầu tăng cao do các lệnh trừng phạt Nga khiến cho nguồn cung gián đoạn, cùng với đó giá cả hàng hóa đều tăng rất cao khiến cho tâm lý lo ngại rằng nếu không can thiệp kịp thời lạm phát sẽ còn cao hơn nữa.

Lưu ý tin tức:

Thị trường đã pricing việc FED tăng lãi suất từ 0.25-0.5% trong tuần tới đây là chắc chắn. Nghĩa là ở thời điểm này việc tăng lãi suất không phải là động lực khiến thị trường dịch chuyển nữa mà thị trường sẽ quan tâm nhiều hơn đến lộ trình trong thời gian tới và các biện pháp để ngăn lạm phát quá cao.

Cần lưu ý khi mà tình hình chiến tranh được kiểm soát thì thị trường sẽ chuyển dịch sự quan tâm sáng chính sách tiền tệ FED. Chính vì vậy các bạn đọc chú ý theo dõi tin tức đàm phán Nga-Ukraine nhanh nhất nóng hổi trên Trading Việt.

Phân tích nhận định Vàng:

Vàng giảm xuống dưới 2000$/oz là điều chúng ta dễ dàng dự báo được khi tình hình chiến sự hạ nhiệt. Trong tuần tới nếu các cuộc đàm phán đi đến kết quả hòa bình như chúng ta mong muốn thì Vàng sẽ có thể giảm trở lại ngưỡng dưới 1950$/oz

Tuy nhiên, trong khi tin tức chưa được công bố thì có thể sẽ còn một vài nhịp tăng ngắn hạn nữa lên lai vùng 2000-2010$/oz

Về phân tích kỹ thuật:

Vàng hiện đã đóng cửa dưới ngưỡng 2000$/oz thì cũng có thể là một tín hiệu lực mua đã suy yếu, trong khi đó USD tiếp tục đà tăng sẽ là rào cản cho đà tăng của Vàng.

Vùng kháng cự quan trọng trên đồ thị 2000$/oz và vùng hỗ trợ 1950$/oz, xu hướng hiện tại tôi cho rằng giá sẽ vẫn còn đi ngang trong biên độ này một vài ngày trước khi FED họp, sau đó có thể đà giảm sẽ quay lại.

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog cá nhân: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

The focus of the market The Fed raised interest rates

What is the Fed? For longtime traders, they are too familiar with the influence of the Fed’s monetary policies. For newcomers, the Fed is: The Federal Reserve System (English: Federal Reserve System – Fed) or the Federal Reserve Bank of the United States is the central bank of the United States.

Recalling the main points in the statements of the Fed chair and the finance minister Yellen:

According to US Treasury Secretary Janet Yellen, rising prices are a problem and annual inflation will remain high. She believes that the Fed will take decisive steps to bring down inflation.

Mr. Powell acknowledged to lawmakers on March 2 that the Fed “will need some time” to bring inflation under control. Given the “extremely volatile” economic impact of the Russia-Ukraine crisis, the Fed will first have to be especially careful in withdrawing economic support. But he added that the Fed is prepared to act more aggressively if inflation does not fall as expected.

Currently, when CPI data has just been released last week, it shows that US inflation has increased to the highest level in the past 40 years. In the context of high commodity and Oil prices due to Russian sanctions causing supply disruptions, along with high commodity prices, there is concern that if timely interventions are not made, inflation will continue to increase. will be even higher.

News note:

The market has already assessed that the Fed will raise interest rates from 0.25-0.5% next week for sure. That is, at this time, raising interest rates is not a driving force for the market to move anymore, but the market will pay more attention to the roadmap in the coming time and measures to prevent inflation from being too high.

It should be noted that when the war situation is under control, the market will shift its attention to the FED’s monetary policy. Therefore, readers should pay attention to follow the fastest hot Russian-Ukrainian negotiation news on Trading Vietnam.

Gold analysis:

Gold falling below $2000/oz is something we can easily predict when the war situation cools down. In the next week if the negotiations come to a peaceful outcome as we want, Gold will be able to fall back to the threshold below 1950$/oz.

However, while the news has not been released yet, there may be a few more short-term gains to the 2000-2010 $/oz zone.

About technical analysis:

Gold currently closing below $2000/oz could also be a signal of weakening buying power, while USD continues to rally will be a barrier to Gold’s momentum.

The important resistance area on the 2000$/oz chart and the 1950$/oz support area, the current trend I think the price will remain flat in this range for a few days before the Fed meeting, then maybe downtrend will return.