Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TIN TỨC ẢNH HƯỞNG GIÁ VÀNG (04/10 – 08/10)

tin-tuc-anh-huong-gia-vang-tuan-4-10-den-8-10-2021-trading-viet-nguyen-tuan-fx-golden-fund

TIN TỨC ẢNH HƯỞNG GIÁ VÀNG (04/10 – 08/10)

Tuần tới, dữ liệu đặc biệt quan trọng được ng bố vào thứ 6 tuần đầu tiên của mỗi tháng là Non-Farm Payroll sẽ có tác động mạnh tới giá Vàng.

Trước đó, Chủ tịch FED Powell đã thể hiện quan điểm rằng, dữ liệu việc làm Mỹ tháng 10 không cần phải quá tích cực để có thể thắt chặt QE trong cuộc họp tới. Thị trường sẽ biến động rất mạnh khi Non-Farm Payroll quá tốt hoặc quá tệ!

Ngoài Non-Farm Payroll, Trading Việt cũng xin gửi đến Quý Nhà đầu tư Lịch kinh tế tuần tới bao gồm các tin tức đã được tổng hợp chọn lọc từ ngày 04/10 đến ngày 08/10. (Ảnh)

Cụ thể hơn, với mỗi tin quan trọng được chọn lọc, chúng tôi sẽ:
– Đánh giá mức độ quan trọng, mức độ ảnh hưởng của tin đó tới giá Vàng.
– Cập nhật ảnh hưởng của kì trước, dự báo ảnh hưởng của tuần tới.
– Cuối cùng là khuyến nghị giao dịch Mua/Bán Vàng cho Quý Nhà đầu tư.

———————————————

Bài viết từ đội ngũ chuyên gia đối tác Golden Fund – Vàng phái sinh
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
📌Email: vangphaisinh@goldenfund.vn
📌Facebook: https://www.facebook.com/goldenfundvn/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

NEWS EFFECTING GOLD PRICE (October 4 – October 8)

Next week, the particularly important data published on the first Friday of every month, Non-Farm Payroll, will have a strong impact on the Gold price.

Previously, Fed Chairman Powell expressed his view that October’s US employment data does not need to be too positive to be able to tighten QE at the next meeting. The market will be very volatile when Non-Farm Payroll is too good or too bad!

In addition to Non-Farm Payroll, Golden Fund would also like to send to investors next week’s economic calendar including selected news from October 4 to October 8. (Photo)

More specifically, for each selected important news, we will:
– Evaluate the importance and influence of that news to the Gold price.
– Update the impact of the previous period, forecast the impact of the next week.
– Finally, it is recommended to buy/sell Gold for investors.