Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TIN TỨC ẢNH HƯỞNG GIÁ VÀNG (11/10 – 15/10)

tin-tuc-gia-vang-tuan-11-10-den-15-10-trading-viet

TIN TỨC ẢNH HƯỞNG GIÁ VÀNG TUẦN TỚI (11/10 – 15/10)

Trong tuần sau, Mỹ sẽ ng bố nhiều dữ liệu kinh tế, trong đó quan trọng nhất là CPI. Thị trường sẽ theo dõi rất sát sao chỉ số này vì nó tác động trực tiếp tới kỳ vọng thắt chặt chính sách của FED.

Ngoài CPI, Trading Việt cũng xin gửi đến Quý Nhà đầu tư Lịch kinh tế tuần tới bao gồm các tin tức đã được tổng hợp chọn lọc từ ngày 11/10 đến ngày 15/10

Cụ thể hơn, với mỗi tin quan trọng được chọn lọc, chúng tôi sẽ:
– Đánh giá mức độ quan trọng, mức độ ảnh hưởng của tin đó tới giá Vàng.
– Cập nhật ảnh hưởng của kì trước, dự báo ảnh hưởng của tuần tới.
– Cuối cùng là khuyến nghị giao dịch Mua/Bán Vàng cho Quý Nhà đầu tư.

Mong rằng những thông tin này có thể giúp Quý vị một tuần giao dịch hiệu quả và nhiều thắng lợi.

#lịch_kinh_tế #khuyến_nghị_giao_dịch #tin_tức_thị_trường #tin_tức_giá_vàng #tin_tức_ảnh_hưởng_giá_vàng

———————————————

Bài viết từ đội ngũ chuyên gia đối tác Golden Fund – Vàng phái sinh
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
📌Email: vangphaisinh@goldenfund.vn
📌Facebook: https://www.facebook.com/goldenfundvn/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

NEWS EFFECTING GOLD PRICE NEXT WEEK (October 11 – October 15)

Next week, America will release many economic data, the most important of which is CPI. The market will keep a close eye on this index because it directly affects the Fed’s expectation of tightening policy.

In addition to CPI, Trading Viet would also like to send to investors next week’s economic calendar including selected news from October 11 to October 15.

More specifically, for each selected important news, we will:
– Evaluate the importance and influence of that news to the Gold price.
– Update the impact of the previous period, forecast the impact of the next week.
– Finally, it is recommended to buy/sell Gold for investors.

Hope this information can help you have a productive and successful trading week.