Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TIN TỨC ẢNH HƯỞNG GIÁ VÀNG (30/8-3/9)

TIN TỨC ẢNH HƯỞNG GIÁ VÀNG TUẦN TỚI (30.08 – 03.09)

Chọn lựa tin về thị trường thế giới ảnh hưởng đến giá Vàng, Golden Fund xin gửi đến Quý Nhà đầu tư Lịch kinh tế tuần tới bao gồm các tin tức đã được tổng hợp chọn lọc từ ngày 30/08 đến ngày 03/09

lich-kinh-te-trading-viet-golden-fund-nguyen-tuan-fx

Cụ thể hơn, với mỗi tin quan trọng được chọn lọc, chúng tôi sẽ:

– Đánh giá mức độ quan trọng, mức độ ảnh hưởng của tin tức, giúp Quý vị có thêm thông tin để nhận định giá vàng trong tuần tiếp theo.
– Cập nhật ảnh hưởng của kì trước, dự báo ảnh hưởng của tuần tới.
– Cuối cùng là khuyến nghị giao dịch Mua/Bán cho Quý Nhà đầu tư trong quá trình giao dịch vàng phái sinh

Mong rằng những thông tin này có thể giúp Quý vị một tuần giao dịch hiệu quả và nhiều thắng lợi.

———————————————

Bài viết từ đội ngũ chuyên gia đối tác Golden Fund – Vàng phái sinh
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
📌Website: https://vangphaisinh.vn/
📌Email: vangphaisinh@goldenfund.vn
📌Facebook: https://www.facebook.com/goldenfundvn/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

NEWS EFFECTING GOLD PRICE NEXT WEEK (30.08 – 03.09)

Choosing news about the world market that affects the price of Gold, Golden Fund would like to send to our Investors the  Economic Calendar  next week including selected news from August 30 to September 3.

More specifically, for each selected important news, we will:

– Evaluate the importance and impact of the news, helping you to have more information to determine gold price  in the next week.
– Update the impact of the previous period, forecast the impact of the next week.
– Finally, it is recommended to buy / sell transactions for investors in the process of trading gold derivatives

Hope this information can help you have a productive and successful trading week.