Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tin tức giá vàng tuần 27/9 – 1/10

tin-tuc-gia-vnag-trading-viet-golden-fund-vang-phai-sinh

Tin tức giá vàng trong tuần 27/9 – 1/10

Sau cuộc họp FOMC diễn ra vào tuần trước, giá Vàng giảm mạnh và tiếp tục nới rộng đà giảm vào ngày tiếp theo.

Liệu tuần này, sau khi Chủ tịch Fed phát biểu vào ngày 29/09, giá Vàng sẽ biến động như thế nào?

Xin gửi đến Quý Nhà đầu tư Lịch kinh tế tuần tới bao gồm các tin tức đã được tổng hợp chọn lọc từ ngày 27/09 đến ngày 01/10

Cụ thể hơn, với mỗi tin quan trọng được chọn lọc, chúng tôi sẽ:

– Đánh giá mức độ quan trọng, mức độ ảnh hưởng của tin tức, giúp Quý vị có thêm thông tin để nhận định giá vàng trong tuần tiếp theo.
– Cập nhật ảnh hưởng của kì trước, dự báo ảnh hưởng của tuần tới.
– Cuối cùng là khuyến nghị giao dịch Mua/Bán cho Quý Nhà đầu tư trong quá trình giao dịch vàng.

Mong rằng những thông tin này có thể giúp Quý vị một tuần giao dịch hiệu quả và nhiều thắng lợi.

———————————————

Bài viết từ đội ngũ chuyên gia đối tác Golden Fund – Vàng phái sinh
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
📌Website: https://vangphaisinh.vn/
📌Email: vangphaisinh@goldenfund.vn
📌Facebook: https://www.facebook.com/goldenfundvn/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Gold price news for the week of September 27 – October 1

After the FOMC meeting took place last week, Gold price dropped sharply and continued to extend the decline the next day.

Will this week, after the Fed President speaks on September 29, how will the gold price move?

Dear Investors, Next week’s economic calendar includes selected news from September 27 to October 1.

More specifically, for each selected important news, we will:

– Evaluate the importance and impact of the news, helping you to have more information to determine gold price  in the next week.
– Update the impact of the previous period, forecast the impact of the next week.
– Finally, it is recommended to buy/sell transactions for investors during gold trading.

Hope this information can help you have a productive and successful trading week.