Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Các phát biểu quan trọng của Powell

fed-powell-thang-9-fomc-trading-viet-nguyen-tuan-fx

Bài phát biểu của Powell trong cuộc họp báo

Các phát biểu quan trọng:

  • Tăng trưởng kinh tế trong cuối năm 2021 được kỳ vọng sẽ mạnh mẽ!
  • Nhu cầu lao động cực kỳ cao.
  • Lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong nhiều tháng tới trước khi giảm điều chỉnh trở lại.
  • Việc thắt chặt chính sách tiền tệ có thể kết thúc vào khoảng giữa năm 2022.
  • Tính hữu ích của việc mua tài sản (chương trình QE) đã giảm mạnh.
  • Cuộc họp FOMC tháng 11 có thể là thời điểm thích hợp để thắt chặt chính sách tiền tệ.
  • Báo cáo việc làm tốt sẽ hỗ trợ việc thắt chặt trong cuộc họp tháng 11. Sẽ không cần một báo cáo việc làm cực kỳ tốt để tôi cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp cho thắt chặt chính sách tiền tệ.

Qua các phát biểu trên, Trading Việt thấy thái độ của Powell đã lạc quan hơn so với bài phát biểu trước. Điểm đặc biệt là ông đã đưa ra tín hiệu thắt chặt trong cuộc họp FOMC tháng 11 tới, không còn duy trì thái độ “chờ đợi, xem xét” và cần các dữ liệu kinh tế phải quá tích cực để có thể thắt chặt.

Powell cũng đã tiết lộ quan điểm của mình về báo cáo việc làm (Non-Farm Payrolls) sắp tới sẽ được ng bố vào tuần đầu của tháng 10. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để dự đoán được phán ứng thị trường khi báo cáo việc làm được ng bố.

Chúng ta có thể chuẩn bị sẵn 2 kịch bản:

  • Nếu NFPs tháng 10 ng bố trong tuần sau bằng hoặc cao hơn dự kiến, USD sẽ bứt phá và vàng giảm mạnh.
  • Nếu NFPs thấp hơn dự kiến, USD sẽ giảm điều chỉnh trong khi vàng tăng hồi phục.

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Powell’s speech at the press conference

Important statements:

Economic growth in late 2021 is expected to be strong!
Labor demand is extremely high.
Inflation will continue to rise for the next several months before adjusting again.
The tightening of monetary policy could end around mid-2022.
The usefulness of buying assets (the QE program) has plummeted.
The November FOMC meeting may be the right time to tighten monetary policy.
A good jobs report should support tightening in the November meeting. It wouldn’t take a very good jobs report for me to feel the time was right for monetary tightening.

Through the above statements, we can see that Powell’s attitude has been more optimistic than in the previous speech. A special feature is that he gave a tightening signal at the next FOMC meeting in November, no longer maintaining the attitude of “wait and see” and need economic data to be too positive to tighten.

Powell also revealed his view on the upcoming Non-Farm Payrolls report, which will be released in the first week of October. This will be an important factor in predicting the market reaction when reporting. job report is published.

We can prepare 2 scenarios:

1. If the October NFPs released in the week next are equal or higher than expected, the USD will break out and gold will fall sharply.
2. If NFPs are lower than expected, USD will correct while gold rebounds.