Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CPI Mỹ ngày 14-9-2021: Không được tốt

CPI-my-14-9-2021-trading-viet-nguyen-tuan-fx

CPI Mỹ ngày 14-9-2021: Không được tốt

Tin CPI luôn là một tin quan trọng, các nhà phân tích chuyên nghiệp thường dựa vào chỉ số này để đưa ra các nhận định về lạm phát. Và tất nhiên lạm phát của nền kinh tế đầu tàu thế giới như Mỹ luôn làm ảnh hưởng tới rất nhiều nền kinh tế khác.

Kết quả CPI và Core CPI lúc 19h30 ngày 14-9-2021:

– Cả 2 chỉ số ra đều xấu, tiêu cực cho USD.

Nhận định tham khảo:

Các đồng tiền hàng hóa như AUD, NZD, CAD sẽ tăng mạnh sau tin này. Dự báo GOLD cũng sẽ tiếp tục tăng 1800 usd/oz

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

US CPI September 14, 2021: Not good

CPI news is always an important news, professional analysts often rely on this index to make judgments about inflation. And of course, the inflation of the world’s leading economy like the US always affects many other economies.

CPI and Core CPI results at 19:30 on September 14, 2021:

– Both indexes are negative, negative for USD.

Reference comments:

Commodity currencies such as AUD, NZD, CAD will increase strongly after this news. It is forecasted that GOLD will also continue to increase by 1800 usd/oz