Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fed’s Harker: Có lẽ nên sớm giảm mua trái phiếu

fed-harker-philadelphia-tapering-bond-buying-nguyen-tuan-fx

Fed’s Harker: Có lẽ nên sớm giảm mua trái phiếu

Fed’s Harker – Bank of Philadelphia, ông đã có phát biểu về việc “It May Soon Be Time to Think About Tapering Bond-Buying”

Thêm một động thái cứng rắn khác từ 1 trong các chủ tịch FED, chúng ta sẽ cùng điểm qua các luận điểm quan trọng trong bài phát biểu của ông Harker

– Thật hợp lý khi mong đợi quá trình giảm dần kéo dài một năm, với mức giảm hàng tháng là 10 tỷ đô la.

– Tôi ủng hộ việc giảm bớt mua sắm tài sản vào cuối năm nay

– Lạm phát cao vào cuối năm có thể ảnh hưởng đến triển vọng tỷ giá

– Điều cần thiết là làm cho quá trình thu nhỏ càng đơn giản càng tốt

– Vẫn còn những rủi ro tăng giảm đối với nền kinh tế

– Tôi tin rằng giao dịch mua của Kho bạc và MBS nên được giảm dần cùng nhau

– Tôi dự đoán lạm phát sẽ từ 3% đến 3,3% trong năm nay

– Tôi vẫn kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên vào năm 2023

– Nền kinh tế có lượng cầu dồi dào, giải quyết nguồn cung là thách thức hiện nay

– FED nên điều chỉnh sớm hơn là muộn hơn

– Tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 4,5% trong năm nay và 3,8% vào năm 2023

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Fed’s Harker: Maybe it should cut bond purchases soon mua

Fed’s Harker – Bank of Philadelphia, he made a statement about “It May Soon Be Time to Think About Tapering Bond-Buying”

Another tough move from one of the Fed presidents, we’ll take a look at the key points of Mr. Harker’s speech.

– It is reasonable to expect the tapering process to last a year, with monthly reductions of $10 billion

– I support the tapering of asset purchases later this year

– High inflation near the end of the year could have an impact on the rate outlook

– It is essential to make the tapering process as straightforward as possible

– There are still upside and downside risks to the economy

– I believe Treasury and MBS purchases should be tapered together

– I expect inflation to be between 3% and 3.3% this year

– I still expect the Fed to raise rates for the first time in 2023

– The economy has ample demand, dealing with supply is the current challenge

– The Fed should taper sooner rather than later

– Unemployment will fall to 4.5% this year and to 3.8% by 2023