Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chính sách hỗ trợ kinh tế?

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chính sách hỗ trợ kinh tế?

Ông Joe Biden mới đây đã đăng tải dòng tweet với nội dung: “Chúng ta đang ở trong giai đoạn khủng hoảng và cần hành động ngay lập tức để kiểm soát dịch bệnh. Đó là lý do tại sao ngày mai (14/1 theo giờ Mỹ), tôi sẽ đưa ra chương trình tiêm chủng và gói cứu trợ kinh tế của mình để đánh bại COVID-19 và xây dựng mọi thứ trở lại tốt hơn”.

➡️ Điều này có nghĩa là Hoa kỳ sẽ tiếp tục sử dụng kích thích tài khóa và hỗ trợ cho nền kinh tế. Đây là tin tức tích cực cho các tài sản rủi ro (AUD, NZD, CAD, Chứng khoán) và khiến USD tiếp tục triển vọng suy yếu trong dài hạn.

⛔️ Thị trường sẽ đi theo kỳ vọng về gói kích thích tài khóa, vì vậy các tin tức mới nhất về vấn đề này sẽ có tác động mạnh tới các tài sản!

Tác giả Nguyễn Mạnh Tiến:

– Vice Team Leader của VIC FOREX.
– Thành viên Supervisor Team.
– Hơn 5 năm kinh nghiệm trading.
– Đã đạt Danh hiệu Saleman 2020.
– Tác giả tích cực web: Tradingviet.com
– Chịu trách nhiệm 1 sp dịch vụ Team.
– Phó bộ phận Brand Marketing.

– facebook: https://www.facebook.com/tien.mith
– zalo: 0936629911

Các bài đăng của Nguyễn Mạnh Tiến: https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-manh-tien/


Bản dịch tiếng Anh :

The United States will continue to support economic policies?

Mr. Joe Biden recently tweeted with the content: “We are in a crisis phase and need immediate action to control the disease. That is why tomorrow (January 14, US time), I will launch my vaccination program and economic bailout to beat COVID-19 and build things up for the better.

This means that the US will continue to use fiscal stimulus and support for the economy. This is positive news for risky assets (AUD, NZD, CAD, Securities) and leaves the USD continuing its weak outlook in the long term.

The market will follow fiscal stimulus expectations, so the latest news on this matter will have a strong impact on assets!