Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leonid Slutsky phái đoàn Nga phát biểu

Leonid-Slutsky-phái-đoàn-nga-trading-viet

Leonid Slutsky phái đoàn Nga phát biểu

Phát biểu của ông Slutsky, một thành viên của phái đoàn Nga tham dự cuộc đàm phán Nga-Ukraine, cho biết đã có “tiến bộ đáng kể” trong các cuộc đàm phán với Ukraine.

Ông hy vọng điều này sẽ chuyển thành một lập trường chung giữa các phái đoàn của cả hai bên và thành “một văn bản sẽ được ký kết”.

– Ông nói thêm rằng các văn kiện được ký kết trong cuộc hội đàm có thể tạo thành “cơ sở để giảm mức độ căng thẳng”.

– Sẽ sớm có cuộc gặp giữa 2 tổng thống: tuy nhiên phía Ukraina cho biết ông Zelensky sẽ không ký bất kỳ hiệp ước hòa bình nào chống lại Ukraina.

Theo Đánh giá, thị trường có thể sẽ dịu đi trong phiên ngày mai, có thể Vàng sẽ có giảm nhẹ vào đầu tuần.

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog cá nhân: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Leonid Slutsky of the Russian delegation speaks

Speaking by Mr Slutsky, a member of the Russian delegation to the Russia-Ukraine talks, said there had been “significant progress” in the negotiations with Ukraine.

He hopes this will translate into a common position between the delegations of both sides and into “a document to be signed”.

– He added that the documents signed during the talks could form “the basis for reducing the level of tension”.

– There will be a meeting between the two presidents soon: however, the Ukrainian side has said that Mr. Zelensky will not sign any peace treaty against Ukraine.

According to the assessment, the market may calm down tomorrow, maybe Gold will have a slight decrease at the beginning of the week.