Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Những động thái sau nhậm chức của Joe Biden

chinh-sach-cua-joe-biden

Joe Biden sẽ làm gì sau khi nhậm  chức?

[USD] Một số động thái mà Biden sẽ thực hiện sau lễ nhậm chức:

  Biden sẽ thu hồi giấy phép cấp cho đường ông dẫn dầu Keystone XL tối nay (tiêu cực cho CAD).

  Ban hành lệnh yêu cầu đeo khẩu trang.

  Đưa mỹ gia nhập lại WHO

  Lập hồ sơ tái gia nhập hiệp định khí hậu Paris

  Ngừng xây dựng tường biến giới, dừng lệnh cấm người hồi giáo.

➡️ Trong dài hạn, các gói kích thích mạnh tay từ chính quyền ông Biden sẽ tiếp tục hỗ trợ cho thị trường chứng khoán và khiến USD suy yếu.

Do đó, các nhà đầu tư có thể lưu ý về hướng đi chính dài hạn của các cặp sản phẩm liên quan tới đồng bạc xanh USD.

Tác giả Nguyễn Mạnh Tiến:

– Vice Team Leader của VIC FOREX.
– Thành viên Supervisor Team.
– Hơn 5 năm kinh nghiệm trading.
– Đã đạt Danh hiệu Saleman 2020.
– Tác giả tích cực web: Tradingviet.com
– Chịu trách nhiệm 1 sp dịch vụ Team.
– Phó bộ phận Brand Marketing.

– facebook: https://www.facebook.com/tien.mith
– zalo: 0936629911

Các bài đăng của Nguyễn Mạnh Tiến: https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-manh-tien/


Bản dịch tiếng Anh :

[USD] Some moves that Biden will make after the inauguration:

– Biden will revoke licenses for the Keystone XL oil pipeline tonight (negative for CAD).

– Issue an order requesting a mask.

– Rejoin the United States to WHO

– Document re-joining the Paris climate agreement

– Stop construction of transsexual walls, stop banning Muslims.

➡️ In the long term, strong stimulus packages from the Biden administration will continue to support the stock market and cause the USD to weaken.

Therefore, investors can note the long-term main direction of the pair of products related to the greenback USD.