Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tin tức quan trọng của đồng USD !!!

http://tradingviet.com/wp-content/uploads/2021/01/Henry-Dam-Nhà-Trắng.jpeg

Henry xin chào mọi người

Tin tức quan trọng ảnh hưởng đến đồng usd trong tuần này, mọi người canh tin tức nhé !!!!

⛔️ Ông Powell sẽ có 1 bài phát biểu vào lúc 12:30 sáng ngày thứ 6 và nếu ông tỏ thái độ sẽ sớm tăng lãi suất và thu hẹp quy mô QE hơn so với dự kiến.

Thì USD sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ (khả năng xảy ra rất thấp). Trong trước hợp ông cho rằng Fed chưa cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

USD sẽ tiếp tục giảm mạnh. (vì xu hướng chính của USD đang là giảm, vì vậy bài phát biểu mang tính thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed sẽ là yếu tố bất ngờ và đây sẽ là cơ hội giao dịch rất lớn, mua USD!)

#HenryDam #VicForex


Tác giả  Henry Đàm:

– Leader của VIC FOREX Group.
– Super Mod trang tin FX: tradingviet.com
– Là trader Hơn 2 năm kinh nghiệm trading.
– Phó bộ phận Brand Marketing.
– Thành viên Supervisor Team.

– Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Viwaseen Tower, Số 48, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
– ĐT: 0866629084
– Mail: damphong8796@gmail.com
– Facebook: https://www.facebook.com/otaku.phong/


Bản dịch tiếng Anh từ Vic Forex:

Important news affecting the dollar this week, everyone watch the news !!!!

⛔️ Mr. Powell will give a speech at 12:30 a.m. on Friday and if he shows his attitude, he will soon raise interest rates and shrink QE more than expected.

The USD will then get a strong support (very low probability). In the past, he said that the Fed does not need to tighten monetary policy.

USD will continue to decline sharply. (Since the main trend of the USD is falling, so the Fed’s monetary policy tightening speech will be the element of surprise and this will be a huge trading opportunity, buy USD!)

#HenryDam #VicForex