Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tổng hợp tin tức nổi bật ngày 14-01-2021

Tổng hợp tin tức thị trường ngày 14-01-2021

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua đã duy trì tích luỹ trong biên độ 1850$ mỗi ounce.

Kế hoạch kích thích tài khoá của ông Biden sẽ được công bố vào ngày hôm nay, những gói kích thích lớn hơn sẽ dần được tiết lộ trong tương lai.

Bên cạnh những thông tin đến từ Mỹ, cả thế giới lại tiếp tục nhân thêm những thông tin tiêu cực về sự bùng phát tiếp diễn của dịch Covid 19. Nhật Bản sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp vì Covid sang 7 khu vực bao gồm cả Osaka và Aichi.

Tác giả Nguyễn Mạnh Tiến:

– Vice Team Leader của VIC FOREX.
– Thành viên Supervisor Team.
– Hơn 5 năm kinh nghiệm trading.
– Đã đạt Danh hiệu Saleman 2020.
– Tác giả tích cực web: Tradingviet.com
– Chịu trách nhiệm 1 sp dịch vụ Team.
– Phó bộ phận Brand Marketing.

– facebook: https://www.facebook.com/tien.mith
– zalo: 0936629911

Các bài đăng của Nguyễn Mạnh Tiến: https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-manh-tien/


Bản dịch tiếng Anh :

Summary of market news on January 14, 2021

World gold prices in the trading session yesterday has maintained accumulation in the range of $ 1850 per ounce.

Mr. Biden’s fiscal stimulus plan will be announced today, larger stimulus packages will gradually be revealed in the future.

In addition to the news coming from the US, the whole world continues to multiply negative information about the continued outbreak of Covid 19. Japan will expand its state of emergency because of Covid to 7 regions including both Osaka and Aichi.