Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Triển Vọng Lạm Phát CPI Tháng 12 Của Hoa Kỳ

http://tradingviet.com/wp-content/uploads/2021/01/Henry-Dam-GPI.jpg

Triển Vọng Lạm Phát CPI Tháng 12 Của Hoa Kỳ

Henry xin chào mọi người 

Hôm nay, chúng ta sẽ thấy một trong những dữ liệu quan trọng có khả năng thúc đẩy biến động tiền tệ trong vài năm tới: Dữ liệu lạm phát Hoa Kỳ.

http://tradingviet.com/wp-content/uploads/2021/01/Henry-Dam.jpg
http://tradingviet.com/wp-content/uploads/2021/01/Henry-Dam.jpg

Tháng 12 chứng kiến các trường hợp lây nhiễm covid – 19 mới đạt mức cao kỷ lục. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên nếu một số động lực kinh tế giảm cùng mức độ đại dịch.

 

Nhưng vấn đề cấp bách hơn lúc này là lạm phát trong thị trường ở mức nào. Chỉ số Dollar Index tăng tính từ đầu tuần. Điều này chủ yếu là do tâm lý ưa mạo hiểm và kỳ vọng lãi suất cao hơn.

http://tradingviet.com/wp-content/uploads/2021/01/Henry-Dam-GPI.jpg
http://tradingviet.com/wp-content/uploads/2021/01/Henry-Dam-GPI.jpg

Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong gần một năm vào thứ Ba, giao dịch lần trước ở mức 1,169%, làm tăng nhu cầu đối với tiền tệ và làm giảm tốc độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán.

 

Có rất nhiều dữ liệu CPI khác nhau được đưa cùng một lúc trong báo cáo CPI tổng thể. Nhưng hai yếu tố chúng tôi muốn chú ý là CPI thực phẩm và năng lượng trong bức tranh hàng năm và hàng tháng, Fed cũng sẽ quan tâm đến điều này.

 

Do đó, thị trường sẽ biến động theo. Vì vậy, trong thời điểm hiện tại, đây là những yếu tố có khả năng thay đổi thị trường nhất.

 

http://tradingviet.com/wp-content/uploads/2021/01/Henry-Dam-mỹ.htm“lạm phát nhìn chung sẽ vẫn ở mức thấp trong năm nay.” Đại dịch được hiểu là khiến những thứ như giá nhà (tiền thuê nhà) và giá năng lượng ở mức thấp.

 

Ngoài ra, kỳ vọng lãi suất ở mức thấp cho đến năm 2023 sẽ làm giảm chi phí vốn và chi phí đầu tư (mặc dù điều này đã thay đổi một chút vào ngày 6 tháng 1.)

#HenryDam #VicForex


Tác giả  Henry Đàm:

– Leader của VIC FOREX Group.
– Super Mod trang tin FX: tradingviet.com
– Là trader Hơn 2 năm kinh nghiệm trading.
– Phó bộ phận Brand Marketing.
– Thành viên Supervisor Team.

– Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Viwaseen Tower, Số 48, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
– ĐT: 0866629084
– Mail: damphong8796@gmail.com
– Facebook: https://www.facebook.com/otaku.phong/


Bản dịch tiếng Anh từ Vic Forex:

US December CPI Inflation Outlook

Henry Hi everyone

Today, we will see one of the key data that is likely to drive currency volatility over the next few years: US inflation data.

December saw cases of covid – 19 infection reaching a record high. So it should not be surprising if some economic drivers drop with the magnitude of the pandemic.

But the more pressing problem now is how inflation is in the market. Dollar Index increased from the beginning of the week. This is mainly due to risk appetite and higher interest rate expectations.

US 10-year Treasury yields jumped to their highest level in almost a year on Tuesday, last trading at 1,169%, increasing demand for the currency and slowing growth. of the stock market.

There are many different CPI data included at the same time in the overall CPI report. But the two factors we want to pay attention to are the food and energy CPI in the annual and monthly picture, the Fed will also pay attention to this.

Therefore, the market will fluctuate. So, for the time being, these are the factors most likely to change the market.

“Overall inflation will remain low this year.” A pandemic is meant to keep things like house prices (rent) and energy prices low.

Also, low interest rate expectations until 2023 will reduce capital costs and investment costs (although this changed slightly on Jan. 6).

#HenryDam #VicForex