Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sàn Forex4you từ A-Z cho người mới

copytrade, follow tài khoản sàn forex4you nguyễn tuân FX

Sàn Forex4you – 2021 hướng dẫn từ A-Z

Trước tiên, Sàn giao dịch ngoại hối Forex4you là một sàn uy tín có điểm đánh giá trên wikifx và đánh giá khá tốt trọng cộng đồng trading.

Tác giả Nguyễn Tuân FX đang tham gia giao dịch và có tài khoản leader để các nhà đầu tư có thể follow theo. Với lợi nhuận hướng tới đường dài nên trung bình hàng tháng khoảng 5%.

Với các nhà đầu tư ăn sổi muốn 30, 50% tháng hoặc x2, x3 thì mình khuyên bỏ qua sản phẩm của mình. Còn với những nhà đầu tư theo tháng, theo quý, theo năm thì có thể nghiên cứu follow và theo dõi các kênh hỗ trợ học viên của mình nhé.

– Website: https://nguyentuanfx.com/
– Telegram: @nguyentuanfx
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX: https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan/

– Với những nhà đầu tư mới:

Tuân FX có video hướng dẫn từ a-z cách lập tài khoản, nạp rút tiền sàn Forex4you tại đây:

– Với những nhà đầu tư dài hạn, người có kinh nghiệm:

có thể nghiên cứu các chỉ số của tài khoản leader mình và team, tỉ lệ lệnh thắng lợi nhuận … và sau đó có thể follow kiếm lợi nhuận. Chúng ta có thể vừa tự giao dịch vừa có tài khoản follow copytrade theo tk leader bình thường, bỏ trứng nhiều rọ sẽ hạn chế rủi ro. Chi tiết cách tìm tài khoản leader và follow theo ở video này:

Các học viên hoặc bạn đọc muốn được hỗ trợ tốt nhất có thể ủng hộ đăng kí tài khoản dưới link giới thiệu mình:

https://account.forex4you.com/vi/user-registration/?affid=iv27mc7

Cảm ơn các nhà đầu tư thông thái đễ chung đường cùng Nguyễn Tuân FX. Hẹn gặp lại ở khóa học FX Nâng Cao ngày 8/4/2021

———————————————

Với những người mới có thể xem 15 video khóa học FX Cơ Bản tại đây:

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Forex4you floor – 2021 instructions from A-Z

First of all, Forex4you Forex Exchange is a reputable exchange with rating on wikifx and quite a rating on the trading community.

Author Nguyen Tuan FX is participating in the transaction and has a leader account for investors to follow. With long-haul profit, the monthly average is about 5%.

For good investors who want 30, 50% per month or x2, x3, I advise to ignore their products. As for investors by month, quarter, year, you can research and follow channels to support your students.

– For new investors:

Adhere to FX has a video tutorial from a-z on how to create an account, deposit money at Forex4you floor here:

– For long-term investors, experienced people:

can study the indicators of the account leader yourself and the team, the rate of winning orders … and then follow the profit. We can both trade by ourselves and have a follow copytrade account under our normal tk leader, eliminating a lot of eggs will limit the risk. Details on how to find the leader account and follow in this video:

Students or readers who want the best support can support the account registration under the referral link:

https://account.forex4you.com/en/user-registration/?affid=iv27mc7

Thank you wise investors to join Nguyen Tuan FX. See you at the Advanced FX course on 8/4/2021

———————————————

For newbies, you can watch 15 FX Fundamentals course videos here: