Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Price action là gì? Hành động giá, Nguyễn Tuân FX

Price action là gì?

Đây là bài viết rất quan trọng trong chuỗi các bài viết về Chiến lược Giao dịch của Nguyễn Tuân FX, các bạn nhớ đọc kĩ kèm thực hành cho mình nhé! Mọi thắc mắc thì có thể liên hệ mình: https://vicforex.vn/gioi-thieu/

* Lưu ý: Hãy trang bị kiến thức thật kĩ về phân tích, các bạn có thể tìm thấy các video hướng dẫn, chia sẻ của Tuân FX trên chanel của mình nha. Nhớ ấn THEO DÕI kênh nha. Thân!

TUÂN FX ngay bây giờ sẽ chia sẻ với bạn 4 vấn đề lớn nhất trong giao dịch hành động giá

1) Số lượng giao dịch thấp:

Giao dịch hành động giá sẽ yêu cầu phải có sự kiên nhẫn nhiều bởi phải đợi xác nhận ở vùng hỗ trợ và kháng cự.

Nhưng vì phải chờ xác nhận, người chơi có xu hướng bỏ lỡ khi giá chỉ đơn giản là “chạm và đi”.

CÁCH KHẮC PHỤC:

– Một cách hữu hiệu để giúp nhà giao dịch khắc phục vấn đề này đó là không phụ thuộc chờ xác nhận nữa. Chúng ta sẽ chia lệnh để vào, tức bạn chia size 1 lệnh thành nhiều lệnh nhỏ, trong đó sẽ có 1 lệnh nhỏ sẽ vào ở mức ko chờ xác nhận

2) Kiên nhẫn chờ đến mức giá đã tính:

Các nhà giao dịch hành động giá sẽ cần kỉ luật đợi giá đến mức của họ.

Một số mức này có thể là hỗ trợ và kháng cự, hoặc mức kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ, v.v.

Nhưng trong một thị trường có xu hướng, giá thường không quay trở lại để kiểm tra lại các mức này do động lượng cơ bản mạnh.

CÁCH KHẮC PHỤC:

– Những gì người chơi có thể làm là xuống khung thời gian thấp hơn và tìm kiếm điểm thiết lập giao dịch của mình.

Nhìn xu hướng ở khung thời gian daily D1, sau đó hãy đi sâu vào khung thời gian 4 giờ H4 1 giờ H1 để tìm cơ hội cho giao dịch.

3) SL – Stop loss dễ dính:

Nếu bạn đọc hầu hết các sách giáo khoa về giao dịch hoặc tham gia các khóa học dạy giao dịch, bạn sẽ được dạy đặt các điểm dừng lỗ SL (stop loss) của mình ngay ngoài mức cao hoặc thấp của cây nến. Nhưng các bạn sẽ hay bị dính SL

CÁCH KHẮC PHỤC

– Giải pháp là đặt lệnh dừng lỗ SL của bạn khỏi vùng HTKC. Chứ không đơn giản là trên cây nến xác nhận nữa.

– Lợi ích rõ rệt: Bằng cách này nếu bạn bị SL dừng lại, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy vùng hỗ trợ và kháng cự đã không giữ được.

Bây giờ đến phần hay nhất:

4) Kích thước của nến đảo chiều:

Các mô hình nến đảo chiều đóng vai trò xác nhận

Pinbar hay Engulfing càng lớn, giá từ chối càng mạnh.

CÁCH KHẮC PHỤC:

Một cách để khắc phục là sử dụng chỉ báo ATR để đánh giá sự biến động của thị trường và so sánh nó với phạm vi đi giá của  Pinbar và Engulfing.

Bạn có thể tìm kiếm Pinbar có phạm vi ít nhất gấp 2 lần ATR.

KẾT LUẬN

Cảm ơn bạn đã đọc 1 bài dài nhưng thực sự là tâm huyết giao dịch hơn 5 năm của Tuân FX. Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ website này để giúp được nhiều traders nhé.

Các bài viết copy vui long ghi rõ nguồn NguyenTuanFX.com.

————————————-

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Viwaseen Tower, Số 48, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Website: https://nguyentuanfx.com/
– Telegram: @nguyentuanfx
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRNWatEzJeX1Kz21CK8T1Jg

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX: https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

What is price action?

This is a very important article in the series of articles about Trading Strategy of Nguyen Tuan FX, remember to read carefully and practice for yourself! If you have any questions, please contact me: https://vicforex.vn/gioi-thieu/

TUAN FX right now will share with you the 4 biggest problems in price action trading

1) Low transaction volume:

Price action trading will require a lot of patience because you have to wait for confirmation at support and resistance areas.

But because of the need to wait for confirmation, players tend to miss out when the price is simply “touch and go”.

HOW TO FIX:

An effective way to help a trader fix this problem is to not rely on waiting for confirmation. We will divide the order to enter, that is, you divide the size of an order into many small orders, of which there will be a small order that will enter the level without waiting for confirmation.

2) Patiently wait until the price is calculated:

Price action traders will need the discipline of waiting for the prices to reach their level.

Some of these levels could be support and resistance, or previous resistance turning into support, etc.

But in a trending market, the price usually doesn’t go back to retest these levels due to strong underlying momentum.

HOW TO FIX:

What a player can do is go down to a lower timeframe and look for his trade setpoint.

Look at the trend in the daily D1 time frame, then let’s dive into the 4 hour H4 1 hour H1 time frame to find opportunities for trading.

3) SL – Stop loss easy to stick:

If you read most trading textbooks or take trading courses, you will be taught to set your SL (stop loss) stops just off the high or low of the candle. But you will often get SL

HOW TO FIX

– The solution is to place your SL stop loss order out of the stock market. Not simply on the confirmation candle.

Visible benefit: This way if you are stopped by SL, it’s a good sign that support and resistance has failed to hold.

Now comes the best part:

4) Size of reversal candles:

Reversal candlestick patterns act as confirmation

The larger the Pinbar or Engulfing, the stronger the rejection price.

HOW TO FIX:

One way to fix it is to use the ATR indicator to gauge the volatility of the market and compare it to the price range of Pinbar and Engulfing.

You can look for a Pinbar that has at least 2 times the range of the ATR.

CONCLUDE

Thank you for reading a long article but really the enthusiasm of over 5 years trading of Tuan FX. If you see a good article please share this website to help many traders.

Copy articles please specify source NguyenTuanFX.com.