Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hiện tượng “Thiên Nga Đen” trong TT tài chính

Thien-nga-den-thi-truong-tai-chinh-trading-viet-nguyen-tuan-fx

Hiện tượng “Thiên Nga Đen” trong Thị Trường tài chính

Với những người đầu tư ngoại hối hay chứng khoán chắc hẳn sẽ biết đến một cụm từ ẩn dụ kinh điển là “thiên nga đen”

Đặc biệt được nhắc tới trong các cuộc khủng hoảng kinh tế, hiện tượng “thiên nga đen” xuất hiện khiến cho thị trường tài chính chao đảo.

Định nghĩa

“Thiên Nga đen” là hiện tượng xảy ra một cách bất ngờ không thể dự đoán trước, gây hậu quả nặng nề, nhưng khi nó đã xảy ra thì người ta cố quy kết các nguyên nhân để lý giải nó.

Các nhà đầu tư thường dự đoán giá tương lai dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Tuy nhiên có một xác suất rất nhỏ những sự kiện bất thường có thể xảy ra mà không thể dự báo trước khiến cho thị trường tài chính biến động cực mạnh.

Hiện tượng này thường gắn liền với các cuộc khủng hoảng kinh tế quy mô lớn hoặc khi Có các sự kiện đó mang tính ngẫu nhiên, nằm ngoài những thông tin mà người ta có thể kiểm soát.

Chẳng hạn, các nhà khoa học có thể tính chính xác từng giây khi xảy ra hiện tượng Nhật thực, nhưng không thể dự báo được trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Nhật năm 2011.

Ví dụ thực tế các sự kiện Thiên Nga Đen gần đây

Có rất nhiều sự kiện bất ngờ gây hậu quả nghiêm trong đã diễn ra trên thế giới mà bạn có thể kể đến. Ví dụ vụ khủng bố ngày 11.9.2001 tại Mỹ; Bong bóng Dot-com ở Mỹ năm 2001; Động đất sóng thần xảy ra năm 2004; Khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008; Thảm họa hạt nhân năm 2011 tại Nhật Bản.

Ngay tại thời điểm đầu năm 2020, với tình hình đại dịch Covid-19 đã và đang có ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế toàn cầu mà trước đó không ai có thể dự đoán trước thì đây cũng được coi là hiện tượng Thiên Nga đen mới của thế giới.

Giải pháp phòng chống

– Hãy luôn đa dạng hóa rủi ro để phòng trường hợp một lĩnh vực nào đó bất trắc thì bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại.

– Hãy bình tĩnh trước khủng hoảng để suy nghĩ sáng suốt. Chấp nhận cắt lỗ nếu thấy cần thiết. Tuy nhiên không nên a- dua theo đám đông để bán tháo tất cả, mà hãy cân nhắc điều chỉnh danh mục đầu tư một cách hợp lý.

– Không được vay quá nhiều tiền để đầu tư. Việc dùng đòn bẩy cao có thể mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ khi gặp điều kiện thuận lợi, nhưng sẽ là thảm họa nếu một sự kiện Thiên Nga đen xảy ra.

– Hãy đảm bảo bạn luôn có một nguồn thu nhập ổn định, luôn tạo ra một dòng tiền chắc chắn để bù đắp các rủi ro ở lĩnh vực đầu tư khác khi nó xảy ra.

– Hãy luôn chuẩn bị một nguồn lực tài chính để sẵn sàng đón nhận những cơ hội bất ngờ khi có những hiện tượng kiểu như “Thiên Nga đen” xảy ra. Bong bóng nổ là cơ hội cho nhiều người.

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

The “Black Swan” Phenomenon in Financial Markets

For those who invest in forex or securities, they will surely know a classic metaphorical phrase “black swan”.

Especially mentioned in economic crises, the phenomenon of “black swans” appeared, causing the financial markets to wobble.

Define

“Black Swan” is a phenomenon that occurs suddenly, unpredictable, causing severe consequences, but when it does happen, people try to attribute the causes to explain it.

Investors often predict future prices based on past price data. However, there is a very small probability that unusual events can occur that cannot be predicted, causing extreme volatility in the financial markets.

This phenomenon is often associated with large-scale economic crises or when such events are random, beyond the control of information.

For example, scientists can accurately calculate every second when a solar eclipse occurs, but cannot predict the devastating earthquake that hit Japan in 2011.

Real life examples of recent Black Swan events

There are many unexpected events with serious consequences that have taken place in the world that you can mention. For example, the September 11, 2001 terrorist attack in the US; The Dot-com bubble in the US in 2001; Earthquake and tsunami occurred in 2004; World economic crisis in 2008; 2011 nuclear disaster in Japan.

Right at the beginning of 2020, with the Covid-19 pandemic having been having a heavy impact on the global economy that no one could have predicted before, this is also considered a black swan phenomenon. new of the world.

Prevention solution

– Always diversify your risks so that in case a certain area is uncertain, you will not be too affected by your current life.

– Be calm before the crisis to think clearly. Accept stop loss if necessary. However, do not follow the crowd to sell off everything, but consider adjusting the portfolio appropriately.

– Do not borrow too much money to invest. Using high leverage can yield huge profits when conditions are favorable, but it would be disastrous if a Black Swan event occurred.

– Make sure you always have a stable source of income, always create a sure cash flow to offset the risks in other investment areas when it happens.

– Always prepare a financial resource to be ready to accept unexpected opportunities when phenomena like “Black Swans” occur. Exploding bubbles is an opportunity for many people.