Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TƯƠNG QUAN LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU VÀ GIÁ VÀNG

gia-Vang-loi-suat-trai-phieu-chinh-phu-10-nam-us10y-trading-viet-nguyen-tuan-fx

TƯƠNG QUAN LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU VÀ GIÁ VÀNG

Chúng ta sẽ cùng cập nhập Lợi suất trái phiếu chính phủ mỹ kỳ hạn 10 năm bởi US10Y có mối quan hệ rất chặt chẽ với giá vàng!

Có thể thấy ở biểu đồ, lợi suất tăng khiến giá vàng chịu áp lực và ngược lại lợi suất giảm hỗ trợ cho giá vàng tăng.

Đà tăng trở lại của vàng trong vài tuần qua đã được hỗ trợ bởi việc US10Y liên tục giảm mạnh. Vì vậy, hướng di chuyển của US10Y sẽ rất đáng chú ý với các nhà giao dịch, đầu tư vàng.

Trong diễn biến mới nhất vào phiên giao dịch Thứ 6 tuần trước, US10Y đã bật tăng trở lại sau nhiều ngày giảm (+5.33%) trong khi giá vàng đi ngang tích lũy quanh biên độ $1,805/oz. Điều này đang gợi ý cho một nhịp điều chỉnh giảm của giá vàng.

PS: với nhận định này sẽ phù hợp với 1 giao dịch hợp đồng tương lai Vàng, chi tiết bài viết: https://tradingviet.com/kien-thuc/vang-phai-sinh/

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

BOND RATE AND GOLD PRICE correlative

We will update the 10-year US government bond yield because US10Y has a very close relationship with the gold price!

As can be seen in the chart, rising yields put pressure on gold prices and conversely falling yields support gold prices to rise.

Gold’s rebound in the past few weeks has been supported by the continuous decline of US10Y. Therefore, the direction of the movement of US10Y will be very noticeable to gold traders and investors.

In the latest developments last Friday, US10Y bounced back after several days of decline (+5.33%) while gold price moved sideways and accumulated around $1,805/oz. This is suggesting a downward correction of gold price.