Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nhận định về đồng Bạc Xanh ngày 11-01

minh-dang-fx-gold-tin-hieu-giao-dich-cap-tien-USD

Nhận định về đồng Bạc Xanh ngày 11-01

 

 

[Nhận định về USD]: Đồng bạc xanh đã phục hồi mạnh trở lại sau khi chạm vào mốc hỗ trợ tại đáy thấp nhất của năm 2018.
USD có thể sẽ tiếp tục nhịp hồi phục của mình với mục tiêu gần nhất là mốc 92.0.
Việc phục hồi của USD ảnh hưởng lớn tới giá Vàng rất  lớn. Nếu giá Vàng phá vỡ mốc $1818/oz. Vàng có thể về mốc $1760/oz
Các Trader có lệnh buy có thể để Stop Loss : $1810

———————-

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin các nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia:

– Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
– Telegram: @minhdanggold
– Link mở tài Khoản giao dich FX : 
https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/c5pxv6bbay
– Link HD mở TK :
https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
– Gmail : minhdangfx.gold@gmail.com
– Liên Hệ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)
—————————

Dịch Tiếng Anh

Green Silver on 11-01

[USD review]: The greenback has recovered sharply after touching the support mark at the lowest point of 2018.
The USD is likely to continue its recovery with the nearest target of 92.0.The recovery of USD greatly affects the price of Gold greatly. If the Gold price breaks the $1818/oz mark. Gold could reach $1760/oz
Traders with buy orders can to Stop Loss : $1810