Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Cập nhập ChỈ số CPI Mỹ tháng 6

cpi-hoa-ki-trading-viet-nguyen-tuan-fx

ChỈ số CPI Mỹ tháng 6

sẽ được công bố lúc 7:30 tối ngày hôm nay.

Đây là một dữ liệu kinh tế rất quan trọng, có tác động mạnh tới USD và giá vàng.

Hiện tại, thị trường đang kỳ vọng CPI tăng 0.5%, thấp hơn so với tháng trước là 0.6%.

USD đã tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua nhờ các tin hiệu sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ hơn của Fed khi các dữ liệu kinh tế gần đây rất tích cực đặc biệt là dữ liệu về lạm phát.

Kết quả vượt kì vọng mạnh

CPI 0,9% rất tốt cho thấy lạm phát đang tăng rất nóng và đe dọa các tài sản rủi ro khi thị trường kỳ vọng rằng FED sẽ phải sớm hành động hơn.

Biến động thị trường:

📍Cậu Vàng biến động giật mạnh 2 chiều (vàng tăng 0.24%)

📍USD tăng mạnh do dòng tiền từ các tài sản rủi ro tháo chạy tìm nơi trú ẩn và kỳ vọng sớm thắt chặt của FED (USD tăng 0.43%)

Nhận định

Về Vàng khả năng sẽ sideway rồi tăng, với anh em Forex cân đối đi lệnh. Với anh em chi một phần tiền sang đánh Vàng Phái Sinh có thể vào vị thế Buy. (trước đó a e nhớ đọc kĩ bài phân tích chi tiết về giao dịch vàng phái sinh tại link: https://tradingviet.com/kien-thuc/vang-phai-sinh/

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

US CPI in June

will be announced at 7:30 pm today.

This is a very important economic data that has a strong impact on the USD and gold prices.

Currently, the market is expecting CPI to increase by 0.5%, lower than last month’s 0.6%.

The USD has risen very strongly in recent times thanks to the signals that the Fed will soon tighten monetary policy when the recent economic data is very positive, especially the data on inflation.

Results exceeded expectations strongly

A very good 0.9% CPI shows that inflation is rising very hot and threatens risky assets when the market expects that the Fed will have to act sooner.

Market volatility:

The Golden Boy fluctuated strongly in two directions (gold increased by 0.24%)

USD rose sharply due to the money flow from risk assets fleeing for shelter and the expectation of soon tightening of the FED (USD up 0.43%)

Identify

In terms of Gold, the possibility of going sideways and then increasing, with Forex brothers, balance orders. For brothers who spend part of their money to fight Gold Derivatives, they can enter a Buy position. (Before that, remember to read carefully the detailed analysis of derivative gold trading at the link: https://tradingviet.com/kien-thuc/vang-phai-sinh/