Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ECB sẽ công bố lãi suất vào tối nay

ecb-cong-bo-lai-suat-21-01

Tin tức quan trọng cho đồng EUR

19:45 tối nay, Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB sẽ công bố lãi suất và có một cuộc họp báo sau đó.

Việc ECB giữ nguyên lãi suất không đổi gần như là điều đã chắc chắn và đây không phải là yếu tố mà thị trường tập trung tới, điều thị trường quan tâm là cuộc họp báo sau đó của ECB!

Trong nhiều tháng vừa qua, các thành viên của ECB luôn thể hiện sự chú ý vào ảnh hưởng từ sức mạnh của đồng EUR, gần đây nhất là lời nhắc nhớ của bà Lagarde vào ngày 13/1.

Vì vậy, nếu ECB bày tỏ ý muốn về một đồng EUR yếu hơn, đây sẽ là một yếu tố xoay chiều cho EUR và khiến đồng tiền này suy yếu mạnh mẽ. Nhắc tới vấn đề này để chúng ta đề phòng và biết làm gì khi kịch bản kể trên xảy ra.

Tuy nhiên, đây vẫn là trường hợp khó xảy ra vì trong nhiều cuộc họp chính sách tiền tệ trước của ECB, vấn đề này chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở thị trường.

➡️ Về dài hạn, xu hướng của EUR so với các đồng tiền hàng hóa như AUD, NZD và CAD vẫn là giảm. Vì vậy, các vị thế Short EUR/AUD, EUR/NZD và EUR/CAD nên được ưu tiên.

Tác giả Nguyễn Mạnh Tiến:

– Vice Team Leader của VIC FOREX.
– Thành viên Supervisor Team.
– Hơn 5 năm kinh nghiệm trading.
– Đã đạt Danh hiệu Saleman 2020.
– Tác giả tích cực web: Tradingviet.com
– Chịu trách nhiệm 1 sp dịch vụ Team.
– Phó bộ phận Brand Marketing.

– facebook: https://www.facebook.com/tien.mith
– zalo: 0936629911

Các bài đăng của Nguyễn Mạnh Tiến: https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-manh-tien/


Bản dịch tiếng Anh :

Important news for the EUR

19:45 tonight, the European Central Bank ECB will announce interest rates and have a press conference later.

It is almost certain that the ECB keeps the interest rate unchanged and this is not what the market is focusing on, what the market is concerned about is the ECB’s next press conference!

Over the past several months, members of the ECB have always shown their attention to the influence of the euro’s strength, most recently a reminder of Ms. Lagarde on January 13.

So if the ECB expresses its will for a weaker EUR, it will be a reversal factor for the EUR and cause the currency to weaken strongly. Referring to this issue, we should be careful and know what to do when the above scenario occurs.

However, this is still a difficult case because in many previous ECB monetary policy meetings, this problem just stopped at the market prompt.

In the longer term, the EUR’s trend against commodity currencies such as the AUD, NZD and CAD remains bearish. Therefore, Short EUR / AUD, EUR / NZD and EUR / CAD positions should be given priority.