Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jackson Hole – Hội nghị chuyên đề kinh tế

Jackson-Hole-Hoi-nghi-chuyen-de-kinh-te-trading-viet-nguyen-tuan-fx

Jackson Hole – Hội nghị chuyên đề kinh tế

  1. Thông tin cơ bản về Jackson Hole
  2. Biến động của vàng và USD trong Jackson hole 2019 và 2020

1. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ JACKSON HOLE

Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole diễn ra Thứ 5-6-7 tuần này là sự kiện thường niên được tổ chức vào tháng 8 hàng năm, nơi các NHTW sẽ thảo luận về tương lai của chính sách tiền tệ và có tác động rất lơn tới giá vàng!

Điếm đáng chú ý nhất của sự kiện này là bài phát biểu của ông Powell về quan điểm và định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong tương lai. Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đang kỳ vọng về sự thay đổi chính sách tiền tệ của FED sang thắt chặt hơn.

Kể từ sau khi khủng hoảng kinh tế do Covid-19 diễn ra, Fed và các NHTW đều đã phải nới lỏng mạnh tay. Điều này dẫn đến việc nền kinh tế sẽ tăng trưởng rất nhanh và mạnh hậu khủng hoảng.

Các dữ liệu kinh tế của Mỹ gần đây cũng đã cho thấy điều này. Lạm phát tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong vòng 12 năm qua, dữ liệu việc làm liên tục tích cực hơn dự kiến khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại cũng đang đe dọa sự hồi phục kinh tế hỗ trợ cho kỳ vọng Powell sẽ giữ thái độ mong muốn duy trì nới lỏng chính sách tiền tệ.

2. BIẾN ĐỘNG CỦA USD VÀ VÀNG TRONG CÁC HỘI NGHỊ JACKSON HOLE TRƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

Hội nghị Jackson Hole 23/8/2019 (hình ảnh 1)

Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh các NHTW đang chạy đua cắt giảm lãi suất và Fed thời điểm này cũng đã cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên Powell cho biết trong các bài phát biểu trước đó rằng việc giảm lãi suất chỉ là “điều chỉnh lãi suất giữa chu kỳ” (hạ lãi suất điều chỉnh sau một thời gian dài tăng).

Khi Powell phát biểu trong Jackson Hole, ông đã thay đổi thái độ bằng cách không sử dụng câu “điều chỉnh lãi suất giữa chu kỳ” mà là “sẽ hành động phù hợp” mang thiên hướng giảm lãi suất là để hỗ trợ cho nền kinh tế (tiêu cực với USD, tích cực với vàng)

⛔️Giá vàng tăng mạnh hơn $30/oz khi sự kiện diễn ra

⛔️DXY giảm mạnh 0.86%

Jackson-Hole-Hoi-nghi-chuyen-de-kinh-te-2019-trading-viet-nguyen-tuan-fx
Jackson-Hole-Hoi-nghi-chuyen-de-kinh-te-2019-trading-viet

Hội nghị Jackson Hole 27/8/2020 (hình ảnh 2)

Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh các NHTW đã nới lỏng rất mạnh tay để cứu nền kinh tế khỏi khủng hoảng Covid-19 và lạm phát đang được kỳ vọng sẽ tăng mạnh

Trong cuộc họp này, Powell đã thể hiện thái độ rất ôn hòa, đặc biệt là ng bố mục tiêu lạm phát trung bình 2%, điều này có nghĩa là Fed sẽ để cho lạm phát vượt mốc 2% và duy trì trên mốc này trong một thời gian, mở đường cho kỳ vọng lạm phát mạnh mẽ hơn (tiêu cực với USD, tích cực với vàng). Tuy nhiên giá vàng đã tăng mạnh trước đó nên hành động giật mạnh 2 chiều đã diễn ra.

⛔️Giá vàng giật tăng mạnh lên mốc $1,796/oz và sau đó giảm mạnh gần $70/oz.

⛔️DXY tăng mạnh 0.96%, sau đó đi ngang trong 3 tháng rồi đó tiếp tục giảm mạnh

Jackson-Hole-Hoi-nghi-chuyen-de-kinh-te-2020-trading-viet-nguyen-tuan-fx
Jackson-Hole-Hoi-nghi-chuyen-de-kinh-te-2020-trading-viet

Chúc anh em một mùa Jackson Hole may mắn nhé! Anh em có kịch bản giao dịch thế nào chia sẻ mn cùng thảo luận trao đổi trau dồi kinh nghiệm và kiến thức nhé 😃

#phân_tích_tin_tuc #jackson_hole #phan_tich_co_ban #phan_tich_vang

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog: https://nguyentuanfx.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyentuanfx

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Jackson Hole – Economic Symposium

Basic information about Jackson Hole

Movement of gold and USD in Jackson hole 2019 and 2020

1. BASIC INFORMATION ABOUT JACKSON HOLE

The Jackson Hole Economic Symposium this Thursday 5-6-7 is an annual event held each August where central banks will discuss the future of monetary policy and its impact. very large to the price of gold!

The most remarkable point of this event was Mr. Powell’s speech on the Fed’s stance and direction of monetary policy in the future. Especially in the context that the market is expecting a change in the Fed’s monetary policy to a tighter one.

Since after the economic crisis caused by Covid-19 took place, the Fed and central banks have had to loosen strongly. This leads to the economy will grow very quickly and strongly after the crisis.

The economic data of  US recently also showed this. Inflation spiked to a 12-year high, and jobs data continued to be more positive than expected, leading the market to expect the Fed to tighten monetary policy more.

However, a strong outbreak of the disease is also threatening the economic recovery, supporting the expectation that Powell will keep his attitude of wanting to maintain the loosening of monetary policy.

2. HOW DOES THE USD AND GOLD CHANGE IN THE JACKSON HOLE CONFERENCE?

Jackson Hole Conference August 23, 2019 (image 1)

This conference took place in the context of central banks racing to cut interest rates and the Fed at this time also cut interest rates.

However, Powell said in “earlier” speeches that the rate cut is only a “mid-cycle rate adjustment” (lowering adjusted rates after a long period of increases).

When Powell spoke in Jackson Hole, he changed his mind by not using the phrase “adjust interest rates mid-cycle” but “will act accordingly” in favor of lowering interest rates to support the economy. economic (negative for USD, positive for gold)

Gold price surged more than $30/oz when the event took place

DXY plummeted 0.86%

Jackson Hole Conference August 27, 2020 (image 2)

This conference took place in the context that central banks have loosened very strongly to save the economy from the Covid-19 crisis and inflation is expected to increase sharply.

In this meeting, Powell showed a very dovish attitude, especially announcing an average inflation target of 2%, which means that the Fed will let inflation pass the 2% mark and stay above it. for a while, paving the way for stronger inflation expectations (negative for USD, positive for gold). However, the gold price had increased sharply before so a two-way jerk action took place.

Gold price surged to $1,796/oz and then strongly fell near $70/oz.

DXY rose sharply by 0.96%, then moved sideways for 3 months and then continued to plummet

Jackson Hole

Wishing you guys a lucky Jackson Hole season! Brothers, how do you have a trading scenario, please share, discuss, exchange experience and knowledge