Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mỹ tiếp tục tung QE?

goi-cuu-tro-600-ty

[USD] Thông tin mới nhất về gói cứu trợ Covid-19 của Biden.

Mới đây, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp các thành viên Đảng Dân chủ Hạ viện để thảo luận về dự luật gói cứu trợ COVID-19. Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cũng sẽ có cuộc gặp với các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ để thảo luận về gói cứu trợ.

Hiện tại, đang có 2 gói cứu trợ Covid-19 được đề xuất và thảo luận. 1 là gói trị giá 600 tỷ USD (trợ cấp $1,000 1 người), 2 là gói trị giá 1.900 tỷ USD (trợ cấp $1,400 1 người). Biden vẫn đang rất mong muốn và nỗ lực để thông qua gói 1.9 tỷ USD.

➡️ Thị trường chứng khoán mỹ đã nhanh chóng tăng mạnh trở lại nhờ sự hỗ trợ về kỳ vọng gói cứu trợ mới của Biden.

Tác giả Nguyễn Mạnh Tiến:

– Vice Team Leader của VIC FOREX.
– Thành viên Supervisor Team.
– Hơn 5 năm kinh nghiệm trading.
– Đã đạt Danh hiệu Saleman 2020.
– Tác giả tích cực web: Tradingviet.com
– Chịu trách nhiệm 1 sp dịch vụ Team.
– Phó bộ phận Brand Marketing.

– facebook: https://www.facebook.com/tien.mith
– zalo: 0936629911

Các bài đăng của Nguyễn Mạnh Tiến: https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-manh-tien/


Bản dịch tiếng Anh :

[USD] Latest news on Biden’s Covid-19 QEs.

Recently, the White House said that US President Joe Biden will meet with members of the Democratic Party of the House to discuss the bill of bailout COVID-19. Biden and Vice President Kamala Harris will also meet with Democratic senators to discuss the bailout package.

Currently, two Covid-19 bailout packages are proposed and discussed. 1 is a package worth $ 600 billion (subsidy $ 1,000 per person), 2 is a package worth $ 1,900 billion (subsidy $ 1,400 per person). Biden is still very eager and efforts to approve the 1.9 billion USD package.

➡️ The US stock market has quickly risen again thanks to the expectation of a new Biden bailout.